قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / بررسی حوادث کاری / استدلال مبنی بر صحیح نبودن به کارگیری عبارت« این حادثه به علت عدم رعایت ماده ۹۱ قانون کار از سوی کارفرمااعلام می گردد »

استدلال مبنی بر صحیح نبودن به کارگیری عبارت« این حادثه به علت عدم رعایت ماده ۹۱ قانون کار از سوی کارفرمااعلام می گردد »

بارها مشاهده شده که کارشناسان بررسی کننده حوادث علت حادثه را عدم رعایت ماده ۹۱ قانون کار توسط کارفرما اعلام می دارند ، به ویژه به کارگیری این عبارت زمانی رخ می دهد که کارشناس ماده و یا موادی از آیین نامه ها را که منطبق با شرایطی که به وجود آن شرایط  موجبات بروز حادثه  فراهم آمده در دسترس ندارند لذا به گمان اینکه به کارگیری عبارت مذکوریعنی « عدم رعایت ماده ۹۱ قانون کاراز سوی کارفرما» می تواند جایگزین همه استنادات قانونی قرار گرفته و عدم استناد به مقررات فنی و تخصصی را پوشش  دهد به درج آن اقدام و بسنده می نمایند

این درحالی است که منطوق ماده ۹۱ قانون کارحاکی از بیانی است که صِرف استناد به آن ترجمان  مسئولیت تعریف شده برای کارفرما در راستای اجرای مقرراتی که در آن شرایط خاص در راستای جلوگیری از بروز حادثه  مکلف به اجرای آنها بوده که  با استنکاف از اجرای آنها موجبات بروز حادثه را فراهم آورده نمی باشدمگر اینکه کارشناس به وضوح مقرره مذکور را بیان دارد

همانگونه که همه ما کارشناسا ن می دانیم ماده قانونی مذکوراشعار می دارد که کارفرما مکلف است  بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت وسلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ،وسائل وامکانات لازم را تهیه ودراختیار آنان قرار داده وچگونگی کاربرد وسائل فوق الذکر را به آنان بیاموزند ودر خصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند

پس پُر واضح است که به استناد ماده قانونی مذکور کارفرما در راستای ایجاد شرایط و محیط ایمن کار مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی حفاظت فنی است پس درج این عبارت که حادثه به علت عدم رعایت ماده ۹۱ قانون کار رخ داده است یعنی کارفرما از اجرای مصوبات شورایعالی حفاظت فنی استنکاف ورزیده است بی آنکه اشاره ای به مقرره مربوطه از مصوبات شورایعالی حفاظت فنی کرده باشم این استناد مسئولیت به کارفرما به هیچ عنوان معنای حقوقی ندارد زیرا اثبات عدم اجرای ماده ۹۱ قانون کارتوسط کارفرما منوط به اثبات عدم اجرای مصوبا ت شورایعالی حفاظت فنی از سوی وی است یعنی ابتداباید مقررا تی از مصوبات شورایعالی حفاظت فنی را که کارفرما با استنکاف از اجرای آن موجبات بروز حادثه را فراهم آورده اعلام نموده وآنگاه برای ملزم بودن کارفرما در اجرای مقرره مذکور ماده ۹۱ قانون کار را مستند استنباط خود قراردهیم و آنجائیکه بحث از آموزش وچگونگی کاربرد وسایل و امکانات حفاظتی و یا نظارت هم که می شود ابتدا باید با مشخص نمودن مقرره ای که کارفرما را مکلف به تهیه وسیله مذکور و قراردادن آن در اختیار کارگر کرده بیان داشته وآنگاه  بحث  آموزش  و به کارگیری صحیح آن و نظارت بر استفاده از آن توسط کارفرما را مطرح نماییم ودر این شرایط است که استناد به ماده ۹۱ قانون کاروجاهت حقوقی پیدا میکند

در خاتمه لازم به ذکر می دانم که متأسفانه بزرگترین آفت این نحوه نگارش یعنی بسنده نمودن به  اینکه «این حادثه به علت عدم رعایت ماده ۹۱ قانون کار توسط کارفرما رخ داده است »میدان را برای نادر کارشناسانی  که آشنایی بسیار کمی با آیین نامه های مربوطه دارند را برای ارایه نطریات کلی کارشناسی خود باز می گذارد بی آنکه نیازی به پیدا و مشخص نمودن مقرره فنی و تخصصی مربوطه احساس کنند

گستردگی انواع و اشکال مختلف ماشین آلات صنعتی و تحولات سریع درابداع و اختراع آنها واختلاف در نحوه کاربا آنها و اجزاء سازنده آنها به قدری سریع است که نبایدتدوین و تصویب مقررات و آیین نامه ها ی مربوطه رابا ذکر نام هر دستگاه وتعیین حفاظ های آن ونحوه کار ایمن با آنرابا ذکر ریزه کاریهای مربوطه انتظار داشت مگراینکه درواقع دستگاه جدید هیچ گونه تطابقی با دستگاههای قبلی نداشته و مقررات ویژه خود را بطلبد لذا کارشناس باید از دانش و بینش و آگاهی  وتجربه کافی در امر کارشناسی ارجاع شده به وی برخوردارواشراف کافی ولازم به مقررات مربوط به موضوع کارشناسی را داشته باشد تا  ماشین آلاتی را که از نحوه کارکرد ومشخصات فنی ونیز ویژگی های مشابهی بر خوردارهستند واز نقطه نظر کارشناسی میتوانندموضوع حكم مقررات ایمنی مشابهی باشند رامشخص نموده وآنگاه  با استدلال قوی کارشناسی  مبنی براینکه (بنا به دلایلی که اعلام مینماید) دستگاه مورد نظرازمصادیق موضوع حکم ماده ۰۰۰ از آئین نامه ۰۰۰ است ،ضوابطی را كه با رعایت نشدنش وقوع حادثه محقق گردیده تبیین نماید و اگر چنین استنباط هم میسر نگردید آنوقت ناگزیرباید در نظریه وی تعیین  خطای جزایی وانتساب آن به اشخاص (حقیقی و حقوقی) برشالوده و اساس و بنیانی نهاده شده باشدکه عرفا ً مقبول افتاده وغیر قابل انكار باشد

***************************************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

masouliat.ir

 

مطلب پیشنهادی

نکته ای مهم در بررسی حوادث کاری در ارتباط با مقرراتی که مستند استنباط ما در استناد مسئولیت به اشخاص است

همه ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، باید به یک نکته مهم توجه داشته …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *