قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس

آخرین نوشته ها

ارزیابی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی پیمانکاری که انجام کار را به صورت روز مزدی در آورده است

پرونده ایی را مطالعه می کردم که اجرای کاری به یک پیمانکار واگذار شده بود ، در مرحله ای از اجرای همان کاری که پیمانکار،  متخصص اجرای آن  بوده است  ، به صاحب کار گفته بود که کار برای من متری نمی صَرفَد و باید به صورت روزمزدی باشد ، …

توضیحات بیشتر »

توجه و دقت در بکارگیری صحیح مقررات ایمنی  در استناد مسئولیت به اشخاص

در بررسی حوادث کاری ، بعضا ً به مقرراتی بر خورد می کنیم که می توانند مستند استنباط ما در استناد مسئولیت به اشخاص قرار گیرند ولی مفاد مندرج در آنها کلی بوده و کاملا ً و صِرفا ً مختص موضوعی  که منظر نظر ما هست نمی باشند که  در …

توضیحات بیشتر »

مسئولین محترم ایمنی ،  عمل به وظایف خود و کارفرمایان محترم نیز ارج نهادن به جایگاه آنان را جدی بگیرند

مسئولین محترم ایمنی ، توجه داشته باشید ، زمانیکه شما در کارگاه ، شاهد انجام عملی نا ایمن باشید و بی توجه از کنار آن گذر نمایید ، این عمل شما مغایربا مسئولیتی است که عهده دار آن شده اید  شناسايي اعمال ناايمن به جهت ايراد تذكرات و تشويق و …

توضیحات بیشتر »

حادثه برای کارگر،هنگام کاربا دستگاه پرس مجهزبه سیستم فرمان دوشستی که یک شستی آنرا کارگر ازکارانداخته است

سؤال شده است که ، دستگاه های پرس در کارگاه ما ، دوشستی است ، بعضی وقت ها ، کارگران ، علیرغم تذکر داده شده ، یکی از شستی ها را می بندند  و با یک شستی کار می کنند ، اگر حادثه بشود آیا کارفرما مسئول است؟ در پاسخ …

توضیحات بیشتر »

حادثه هنگام  تعمیر دستگاهی که قبل از تعمیر به طور اطمینان بخشی متوقف نشده بود

حادثه ای را بررسی می کردم که کارگری در حال تعمیر دستگاه بود که با روشن نمودن دستگاه توسط کارگر دیگری ، کارگری که دستگاه را تعمیر می کرد دچار حادثه شده بود حوادث کاری زیادی را بررسی نموده ام و نیزعزیزانی که در این ارتباط هستند خود شاهد حوادثی …

توضیحات بیشتر »

سخنی در باب درصد هائیکه در بررسی حوادث کاری می زنیم

در ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ،  وي ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب بی احتیاطی و بی مبالاتی اشخاص حقوقی و حقیقی زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و …

توضیحات بیشتر »

چند نکته مهم دربررسی حادثه برای کارگری که هنگام کار با دستگاه پرس ، ازانبرک استفاده ننموده است

 به کرات از اینجانب سؤال شده که اگربرای گذاشتن وبرداشتن قطعه کار به زیر پرس  به کارگران انبرک داده شود و کارگری از آن استفاده ننماید وهنگامی که قطعه کاررا زیر پرس گذاشته پایش روی پدال حفاظ داررفته و پرس عمل کند و دچار حادثه شود بنابراین اینکه کارگرازانبرک استفاده …

توضیحات بیشتر »

حفاظ دستگاهها باید در جای خود محکم نصب شده باشد

در بررسی حوادث کاری ، بعضا ً مشاهده میشود که دستگاه مربوطه دارای حفاظ  بوده است ولی به جهت اینکه محکم در محل خود نصب نشده و براحتی جابجا می شده است فلذا همین امربنا به دلایلی ، موجبات بروز حادثه را فراهم آورده است بنابراین توجه داشته باشیم که …

توضیحات بیشتر »

مطلبی کوتاه درارتباط با حفاظ دستگاهها

دربررسی حوادث کاری ، بعضا ًدر پاسخ به این سؤال که چرا فلان قسمت از دستگاه را حفاظ نگذاشته اید ، اظهار می گردد که نیاز نبوده است که در این ارتباط  توجه شما عزیزان را به موارد زیر جلب می نمایم از جمله مقرره هائیکه در این ارتباط ، …

توضیحات بیشتر »

نکاتی چند درارتباط با بررسی حادثه به همراه حادثه دیده ونیزتردد درکارگاه برای بررسی حادثه

تجربه ای در بررسی یک حادثه به همراه حادثه دیده داشتم که بیانش را برای شما مفید می پندارم دربررسی یک حادثه ، به همراه حادثه دیده درداخل کارگاه ، به طرف دستگاه مربوطه در حال حرکت بودیم که حادثه دیده به علت بر خورد پایش به یک قطعه آهنی …

توضیحات بیشتر »

ضرورت توجه به عملکرد کارفرما و کارگر ، مبتنی بر وظایف تعریف شده برای آنان در ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۶۹/۸/۲۹ ، هنگام بررسی حوادث کاری

ماده ۹۱ «کارفرمایان ومسئولان کلیه واحد های موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت وسلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ،وسائل وامکانات لازم را تهیه ودراختیار آنان قرار داده وچگونگی کاربرد وسائل فوق الذکر را به آنان بیاموزند ودر خصوص رعایت …

توضیحات بیشتر »

وظایف تعریف شده برای کارگران در ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۶۹/۸/۲۹

ماده ۹۱ «کارفرمایان ومسئولان کلیه واحد های موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت وسلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ،وسائل وامکانات لازم را تهیه ودراختیار آنان قرار داده وچگونگی کاربرد وسائل فوق الذکر را به آنان بیاموزند ودر خصوص رعایت …

توضیحات بیشتر »

وظایف تعریف شده برای کارفرما در ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۶۹/۸/۲۹

آنچکه از ماده ۹۱قانون کار مصوب  ۶۹/۸/۲۹، استنباط می گردد ، سه وظیفه برای کارفرما مقررگردیده است ماده ۹۱ «کارفرمایان ومسئولان کلیه واحد های موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت وسلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ،وسائل وامکانات لازم را …

توضیحات بیشتر »

ماده ۹۱ و ۹۵قانون کار

ماده نود ویک و نود پنج  قانون کار مصوب  ۶۹/۸/۲۹ ، مهمترین و اصلی ترین مواد قانونی می باشند که مستند استنباط کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری در استناد مسئولیت به کارفرما درخصوص مکلف بودن آنان در راستای اجرای مصوبات شورایعالی حفاظت فنی  قرار می گیرد ماده ۹۱ «کارفرمایان ومسئولان …

توضیحات بیشتر »

وقوع حوادث در حین تمیز کردن لباس کار و سطوح قطعات و…با هوای فشرده

حوادث زیاد و ناگواری را بررسی نموده ام که به علت تمیز کردن لباس کار و یا تمیز کردن سطوح قطعات و امثال آن با هوای فشرده رخ داده است و بعضا ً به علت اینکه شیلنگ باد به سمت شخص دیگری ، سهوا ً و یا متعمدا ً برای …

توضیحات بیشتر »

ضرورت حفظ آثار به جا مانده در حوادث کاری

ضرورت حفظ آثار به جا مانده در حوادث کاری قابل توجه مسئولین محترم ایمنی و دیگر مسئولین مرتبط با حوادث کاری به گونه ای بر نامه ریزی بفرمایید که در صورت بروز حادثه ،  قبل از به هم خوردن صحنه حادثه ، گرفتن تصاویر و فیلم برداری های لازم از …

توضیحات بیشتر »

خاطره ای از بررسی یک حادثه ، در ارتباط با شاهد حادثه

در محل اجرای قرار کارشناسی از شخصی که خود را شاهد حادثه معرفی می کرد پرسیدم که ، بفرمایید که حادثه چگونه رخ داد گفت : که حادثه دیده  ، هنگام کار با این دستگاه انگشتش قطع شد گفتم : این را که من میدانم ، منظورم این است که …

توضیحات بیشتر »

خلاصه ای درباب فرایند بررسی یک حادثه

در فرایند بررسی یک حادثه کاری ، ابتدا باید عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده  است را احراز و کشف نموده و آنگاه به این مهم پرداخته شود که علل مذکورناشی از انجام فعل (بی احتیاطی) و یا ترک فعل (بی مبالاتی) کدام اشخاص بوده است و …

توضیحات بیشتر »

خلاصه ای درباب فرایند بررسی یک حادثه

در فرایند بررسی یک حادثه کاری ، ابتدا باید عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده  است را احراز و کشف نموده و آنگاه به این مهم پرداخته شود که علل مذکورناشی از انجام فعل (بی احتیاطی) و یا ترک فعل (بی مبالاتی) کدام اشخاص بوده است و …

توضیحات بیشتر »

توجه به فرق بین علل مؤثر در بروز رویدادمنتج به حادثه و عللی که فقط مؤثر در ایراد صدمه می باشند

شرح بیشتردرخصوص فرق بین عللی که بروز رویداد منتج به حادثه متأثر از آنها می باشد با عللی که دربروز حادثه ، فقط مؤثر در ایراد صدمه  می باشند بی آنکه در بروز رویداد منتج به حادثه مؤثر بوده باشند همانگونه که مستحضر هستید ، شرایطی با پتانسیل آسیب رسانی  …

توضیحات بیشتر »

نکته مهم در بررسی حوادث کاری

توجه به فرق بین «علت و یا علل»  مؤثر در بروز یک « رویداد یا اتفاق » منتج به یک حادثه و « علت و یا عللی » که فقط مؤثردر « ایراد صدمه به اشیاءو اشخاص» می باشند در بررسی حوادث کاری توجه به فرق بین «علت و یا …

توضیحات بیشتر »

سخنی کوتاه در باب درصد هائیکه در بررسی حوادث می زنیم

سخنی کوتاه در باب درصد هائیکه در بررسی حوادث می زنیم ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری و مراجع ارجاع دهنده قرار های کارشناسی ، باید به این مهم توجه کنیم که عدم وجود قوانین و مقرراتی که ما بتوانیم بر مبنای آنها میزان تأثیر پذیری بروز حوادث از علل …

توضیحات بیشتر »

حادثه برای کارگری که برای کمک به همکارش رفته بود

کارگری جهت کمک به همکارش رفته که هنگام کمک به وی ،  به علت مجهز نبودن به وسیله حفاظت فردی مناسب با آن کار ،  دچار حادثه شده بود ، بررسی های به عمل آورده حاکی از این امر بود که این نوع کمک وهمکاری  در کارگاه  روال بوده است …

توضیحات بیشتر »

ازنظر کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری نمی توانیم با قرارداد مسئولیت خود  را به گردن دیگران بیاندازیم

حادثه ای را بررسی می کردم که پیمانکار دچار حادثه شده بود که در فرایند بررسی حادثه ،  احراز نمودم که بروز حادثه متأثر از علتی بود که آن علت ناشی از عدم رعایت مقرره ای بود که خود پیمانکار مکلف به اجرای آن بوده و مسئولیت دیگر اشخاص مثل …

توضیحات بیشتر »

با اتخاذ تدابیر ایمنی و مدیریتی ونظارتی صحیح ، مانع از بروز هرگونه حوادث در محیط کاری گردیم

حادثه ای را بررسی می کردم که یک ماشین عبوری برای اینکه فرزندشان به دستشویی برود ، نزد نگهبانی یک شرکت ایستاده و از نگهبان تقاضای  استفاده از دستشویی کارگاه را  داشتند ، نگهبان اجازه داده و هنگامیکه بچه همراه پدرش در حال رفتن به دستشویی  بوده اند ، پدر …

توضیحات بیشتر »

نکاتی چند در ارتباط با بررسی حوادث ناشی ازکار

در هنگام بررسی حوادث در کارگاهها ، درصورت وجود فرم تکمیل شده گزارش اعلام حادثه که بعد از بروز حادثه در کارگاه تنظیم می شود را ملاحظه و مطالعه نماییم ، و اگر به هر دلیلی فرم مذکور در کارگاه وجود نداشت و اظهار گردید که فرم مربوطه ، به …

توضیحات بیشتر »

نکته ای مهم در بررسی حوادث کاری در ارتباط با مقرراتی که مستند استنباط ما در استناد مسئولیت به اشخاص است

همه ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، باید به یک نکته مهم توجه داشته باشیم و آن اینکه اگر قانونگذار ،  در راستای جلوگیری از بروز حادثه ، در ارتباط باکار با یک دستگاه خاص ، مقرراتی را  وضع نمود و اتفاقا ً حسب تصادف ، حادثه ای در …

توضیحات بیشتر »

نظرکارشناسی ما در بررسی حوادث کاری و بیمه نامه های مسئولیت مدنی

ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، اعم از بازرسان محترم کارو کارشناسان محترم رسمی دادگستری  و ارزیابان محترم خسارت بیمه مرکزی ، در حین بررسی حادثه ، توجه داشته باشیم که بعضاً این احتمال وجود دارد که   اشخاص مرتبط با موضوع ،  در راستای استفاده از بیمه مسئولیت مدنی …

توضیحات بیشتر »

بررسی حوادث ناشی از کار به همراه دیگر کارشناسان متخصص ، دربررسی حوادثی که مستلزم داشتن تخصص خاص است

بسیار دیده و شنیده ایم   که به ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، حوادث در زمینه های مختلف ارجاع می شود ، حوادثی که بعضاً هیچ ارتباطی به حوادث ناشی از کار ندارد و اگر از مصادی حوادث ناشی از کار است  ورود به آنها و بررسی آنها مستلزم …

توضیحات بیشتر »

نکته ای مهم در بررسی حوادث کاری

پرونده ایی را مطالعه می کردم که  ، مستند استنباط کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار ، در راستای استناد مسئولیت به اشخاص ، موادی از مصوبات شورایعالی حفاظت فنی و نیز ماده ای از قوانین و مقررات راهور بود ، توجه داشته باشیم که اگر نیاز …

توضیحات بیشتر »

نکاتی مهم در ارزیابی بی احتیاطی و بی مبالاتی کارگر در بررسی حوادث کاری

ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری باید توجه داشته باشیم که مهمترین موضوعی که  در فرایند بررسی حوادثی که  بی احتیاطی و یا بی مبالاتی حادثه دیده را نیز از علل مؤثر در بروز حادثه تشخیص می دهیم  ، درنظرگرفتن همه علل و عواملی است که  در محیط کار می …

توضیحات بیشتر »

سخنی کوتاه در باب اهمیت مستدل بودن نظرات ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری

 از آنجائیکه در عصری که درآن به سرمی بریم گستردگی انواع و اشکال مختلف ماشین آلات صنعتی و تحولات سریع درابداع و اختراع آنها واختلاف در نحوه کاربا آنها و اجزاء سازنده آنها به قدری سریع است که نبایدتدوین و تصویب مقررات و آیین نامه ها ی مربوطه رابا ذکر …

توضیحات بیشتر »

کارفرما و عدم نظارت  

از جمله مواردی که در انتساب تقصیر به کارفرما که همیشه زمینه ساز اعتراضات شدیدی از سوی کارفرمایان بوده است مسئله مقصر نمودن آنان به علت عدم نظارت میباشد و همانگونه که ملاحظه می گردد در ماده ۹۱ قانون کار مرزی برای این نظارت تعریف نشده است بنابراین بستر ارایه …

توضیحات بیشتر »

ارزیابی بی احتیاطی  پیمانکاری که در یک مقطع ، درهمان کار مورد پیمان ، به صورت روز مزدی کار می کرده و دچار حادثه شده است

پرونده ایی را مطالعه می کردم که اجرای کاری به یک پیمانکار واگذار شده بود ، در مرحله ای از اجرای همان کاری که پیمانکار،  متخصص اجرای آن  بوده است  ، به صاحب کار گفته بود که کار برای من متری نمی صَرفَد و باید به صورت روزمزدی باشد ، …

توضیحات بیشتر »

بررسی حوادثی که به علت افتادن اجسام سنگین بر روی انگشتان پای کارگر به وقوع پیوسته است

در بررسی اینگونه حوادث ، در صورت عدم تحویل کفش ایمنی به کارگران ، مستند استنباط ما کارشناسان درخصوص مسئولیت کارفرما در ارتباط با تحویل کفش مناسب با نوع کار به کارگران دو مقرره ذیل می باشد : ماده۶۶ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها مصوب ۱۳۳۸/۶/۱۴ : …

توضیحات بیشتر »

نکته ای مهم ، که قبل از تعمیر و یا نظافت دستگاهها ، باید به آن توجه شود

حوادث کاری زیادی را بررسی نموده ام که حادثه در هنگام تعمیرو یا نظافت دستگاهها رخ داده است ، ودر پاسخ به این سؤال ، که چرا حسب مقررات مربوطه ،  دستگا ه را به طور اطمینان بخش خاموش ننموده اید ،  گفته میشود که ماهیت کار به گونه ای …

توضیحات بیشتر »

توجه به مقررات مربوطه در بررسی حوادث کاری

همه ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، باید به یک نکته مهم توجه داشته باشیم و آن اینکه اگر قانونگذار ،  در راستای جلوگیری از بروز حادثه ، در ارتباط با انجام یک کار خاص  و یا در ارتباط باکار با یک دستگاه خاص ، مقرراتی را  وضع نمود …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه برای کارگری که هنگام کار با دستگاه پرس مجهز به سیستم فرمان پدالی  ، از انبرک تحویل داده شده به وی ، استفاده نکرده است

سؤال:   اگربرای گذاشتن وبرداشتن قطعه کار به زیر پرس  به کارگران انبرک داده شود و کارگری از آن استفاده ننماید وهنگامی که قطعه کاررا زیر پرس گذاشته پایش روی پدال حفاظ داررفته و پرس عمل کند و دچار حادثه شوداینکه کارگرازانبرک استفاده ننموده است و دقت نکرده و پایش …

توضیحات بیشتر »

 نکاتی مهم که در زمان بررسی حادثه به همراه حادثه دیده ،  باید رعایت گردد

 در هنگام بررسی حادثه ، حادثه دیده همراه ما در داخل کارگاه آمده  تا توضیحات لازم مربوطه را بدهد ، بارها شاهد بودیم که از ما جدا شده و به طرف همکارانش رفته  ، حال  و  احوال و دیده بوسی می کند یا اینکه یکهویی دستش را به طرف قسمتی …

توضیحات بیشتر »

 تعریف وسیله حفاظت فردی در آیین نامه وسایل حفاظت فردی

 وسيله حفاظت فردي: وسيله اي است كه براي حذف تماس مستقيم با عوامل زيان آور محيط كار و تقليل اثرات مخاطره آميز در محل كار توسط فرد استفاده مي شود. نکته مهمی که در تعریف بالا باید به آن توجه شود این است که در تعریف وسیله حفاظت فردی ، …

توضیحات بیشتر »

ضرورت حضور دیگر کارشناسان متخصص ، درکنارماکارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، در بعضی از پرونده ها

 همانگونه که مستحضر هستید پرونده های زیادی با موضوعات تخصصی متفاوت به ما ارجاع داده میشود  اگر در فرایند بررسی یک حادثه ،  با مسایل و موارد تخصصی برخورد کرده که مستلزم اشراف وتسلط به یک یا چند  تخصص خاص بوده که خود را فاقد آنهایافتیم و تداوم بررسی حادثه …

توضیحات بیشتر »

ضرورت استماع اظهارات اشخاصی که در حادثه مسئول شناخته می شوند 

اینکه ، در بررسی حوادث ، بدون استماع اظهارات اشخاص ،هرگز مسئولیتی را متوجه آنان ننماییم از اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد ، چه بسا با شنیدن اظهارات آن شخص ، تصمیماتی را در ارایه نظر کارشناسی خود ، اتخاذ نماییم  که کاملا ً مغایر با آنچکه در غیاب او …

توضیحات بیشتر »

نکته ای مهم در ارزیابی میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از عدم نظارت مهندس ناظر

 کارشناسانی که در بررسی حوادث کاری در پروژه های ساختمانی ، از جمله عللی که مؤثر در بروز حادثه تشخیص داده اند ، عدم نظارت مهندس ناظر نیز می باشد ، به این مهم توجه داشته باشیم که  اگر در بررسی حوادث کاری در پروژه های ساختمانی ، رابطه سببیت …

توضیحات بیشتر »

قابل توجه پیمانکاران اصلی و فرعی

در بررسی بسیاری از حوادث کاری ، پیمانکاراصلی و یا پیمانکار جزء اظهار می دارند که درقرارداد منعقده بین خودشان ، مؤافقت کرده اند که درصورت بروز حادثه ،  مسئولیتی متوجه پیمانکار اصلی و یا پیمانکار فرعی نیست و همین امر موجب می گردد که حسب مورد ، هر کدام …

توضیحات بیشتر »

قابل توجه صاحب خانه ها

در بررسی حادثه ای ، شخصی جهت تعمیر لوستر  داخل هال یک منزل ، به علت شکسته شدن نردبانی که صاحبخانه در اختیار او قرار داده بود افتاده و پایش شکسته بود  صاحبخانه می گفت که به من چه ، می خواست دقت کند ، خودش چشم داشت  در بررسی …

توضیحات بیشتر »

قابل توجه کارگران عزیز

کارگران عزیز ، توجه داشته باشید که اگر از وسایل حفاظتی و بهداشتی و فردی که کارفرما در اختیار شما قرار می دهد نگهداری واستفاده ننمایید و نیزدستورالعمل های مربوطه کارگاه را اجرا نکنید و حادثه ای رخ دهد ، به میزانی که کارشناس ، بروز حادثه را از خطای …

توضیحات بیشتر »

قابل توجه مسئولین محترم ایمنی

مسئولین محترم ایمنی در پرمیت  های صادره ، نهایت دقت به عمل آورده شود که تمامی مقررات و موازین ایمنی ، در ارتباط با کاری که برای آن ، پرمیت صادر شده است مورد توجه بوده و در نظر گرفته شده است و نیز تا پایان کار ،  نسبت به …

توضیحات بیشتر »

اشاره به نکاتی چند ، در ارتباط با بررسی حوادث کاری

 حوادث ناشی از کار ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، توجه داشته باشیم که اگر در فرایند بررسی حوادث کاری ، بروز حادثه را تماما ً و یا درصدی متأثر از بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مصدوم تشخیص دادیم ، باید مسئله مهمی را به یاد داشته باشیم …

توضیحات بیشتر »

«حادثه به علت سقوط کارگر به داخل چاله آسانسور و پیامدهای آن»

چندی پیش حادثه ای را در یک پروژه ساختمانی بررسی کردم که کارگری به علت سقوط در چاله آسانسور فوت کرده بود ، تصاویر زمان حادثه ، نشان می داد که متوفی کت وشلوار تمیز به تن دارد ، که در حین بررسی حادثه سؤال کردم  ، چرا متوفی لباس …

توضیحات بیشتر »

 توجه به بکارگیری کلمات ، در جای خود

ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، در بسیاری از مواقع ، بروز حادثه را متأثر از بی احتیاطی و بی مبادلاتی اشخاص اعلام می کنیم لذا ضروری است که تفاوت معنی این دو واژه را دانسته تا در جای مناسب خود به کارگیریم ، قطعا ً همه کارشناسان ، …

توضیحات بیشتر »

آموختن درسی بزرگ در بررسی یک حادثه

غروب یکی از روزهای سرد زمستان ، حادثه ای منجر به فوت  را دریک پروژه ساختمانی بررسی می کردم ، در حین بررسی حادثه متوجه شدم که مردی در کنجی نشسته و لرزان از سرما ، در حال گریستن بود وبا خود زمزمه می کرد ، سؤال کردم که ایشان …

توضیحات بیشتر »

سخنی در ارتباط با تعیین درصدها ، توسط ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری

همه ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، می دانیم که هیچگونه مستندات قانونی ، که بر مبنای آنها  ، میزان تأثیر پذیری بروز حوادث را از علل احراز شده ارزیابی کنیم ، به عبارت ساده تر ، این درصد هائیکه تعیین می کنیم ،  وجود ندارد و همه این …

توضیحات بیشتر »

مسئولیت دیگر اشخاص ، در بروزحوادث کاری در کارگاهها

بدیهی است که هر شخصی در محیط کاری  ،  ممکن است مرتکب انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی  گردد که به موجب این رفتارش ،  زمینه بروز حادثه ای فراهم آید ، بنابراین نمی توان گفت که درهیچ شرایطی ، …

توضیحات بیشتر »

وظایف کارگر ، مقرر شده در ماده ۹۱ قانون کار

در ماده۹۱قانون کار برای کارگران نیز دو وظیفه مقررگردیده است اول اینکه آنان ملزم به استفاده ونگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی و فردی میباشند و دوم اینکه ملزم به اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه نیز میباشند بنابراین در بررسی حوادث ناشی از کار باید دقت کافی وتوجه دقیقی به عمل …

توضیحات بیشتر »

سه وظیه مهمی که ماده ۹۱ قانون کار برای کارفرمامقرر نموده است

درماده ۹۱قانون کارِصراحتا ًسه وظیفه برای کارفرما مقررگردیده است وظیفه اول اینکه موظف است بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و دراختیارآنان قرار دهد و وظیفه دوم آنان این است که چگونگی کاربرد …

توضیحات بیشتر »

 بروز حادثه برای کارگر در یک کارگاه ،  دلیل بر مسئولیت کارفرما نیست

علیرغم اینکه بارها در نوشتار خود آورده ام که بروزحادثه برای یک کارگر در یک کارگاه دلیل بر مسئول بودن  کارفرما نیست ولی بازهم به کرات این سؤال را با اینجانب  مطرح می کنند که « من برای فلان کارفرما ، در کارگاه  ایشان کار می کردم حادثه دیده ام …

توضیحات بیشتر »

حادثه به علت همزمان عمل ننمودن شستی ها  ، در دستگاه  پرس

حوادث بسیاری را در دستگاه های پرس مجهز به سیستم فرمان دوشستی شاهد هستیم که علت آن ، همزمان عمل ننمودن دوشستی می باشد ، پس توجه داشته باشیم که در اینگونه مواقع ، دستگاه  پرس باید به سیستم فرمان دوشستی که همزمان عمل نماید مجهز باشد یعنی راه اندازی …

توضیحات بیشتر »

توجه به همه جوانب هنگام صدور پرمیت

توجه داشته باشیم  ، زمانی که موضوع صادر نمودن پرمیت  برای انجام کاری ، در ارتباط  با اینکه آیا مقررات ایمنی مربوط به آن کار در نظر گرفته شده است  یا خیر ،  مطرح است ، معنی و مفهوم آن این است که اجازه انجام کاری را صادر می نماییم …

توضیحات بیشتر »

حادثه به علت پاشش مواد مذاب و یا پلیسه و برخورد آنها به کارگران

حوادث بسیار زیادی را در محیط های کاری شاهد هستیم که به علت پاشش مواد مذاب از کوره و یا پرتاب پلیسه ای از دستگاه و برخورد آنها با دیگر کارگرانی که بنا به دلایل گوناگون در مجاورت وشعاع  پاشش مواد مذاب وپرتاب پلیسه ها هستند ، بنابراین علاوه بر …

توضیحات بیشتر »

توجه به ارایه استدلال قوی در تخصیص درصدها در تأثیر پذیری بروز حوادث از علل احراز شده

ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری و مراجع ارجاع دهنده قرار های کارشناسی ، باید به این مهم توجه کنیم که عدم وجود قوانین و مقرراتی که ما بتوانیم بر مبنای آنها میزان تأثیر پذیری بروز حوادث از علل احراز شده را تعیین کنیم ، دلیل نمیشود که درصد هایی …

توضیحات بیشتر »

مسئولیت کارفرما در خصوص تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگران

حوادث کاری و مسئولیت اشخاص توجه داشته باشیم که با استناد به ماده ۹۱ قانون کار ، صِرف تهیه وسایل حفاظت فردی و قراردادن آنها در اختیار کارگران ، رافع تمامی مسئولیت کارفرما در این خصوص نخواهد بود ماده ۹۱- كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون …

توضیحات بیشتر »

 صِرف تحویل انبرک به کارگر،  جهت کار با دستگاه پرس ، رافع مسئولیت کارفرما نیست

توجه داشته باشیم که تحویل دادن انبرک به کارگر ، جهت گذاشتن و بر داشتن قطعات در دستگاه های پرس ، رافع مسئولیت کارفرما درمجهز نمودن دستگاه پرس به سیستم های ایمنی مربوطه نیست بند ۱ماده ۱۴۲آيين نامه و مقررات حفاظتي پرس ها (پرسكاري سرد فلزات)  ، مصوب   ۷۵/۲/۸ «این …

توضیحات بیشتر »

توجه به ارایه استدلال قوی در تخصیص درصدها در تأثیر پذیری بروز حوادث از علل احراز شده

ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری و مراجع ارجاع دهنده قرار های کارشناسی ، باید به این مهم توجه کنیم که عدم وجود قوانین و مقرراتی که ما بتوانیم بر مبنای آنها میزان تأثیر پذیری بروز حوادث از علل احراز شده را تعیین کنیم ، دلیل نمیشود که درصد هایی …

توضیحات بیشتر »

نکته مهم در بررسی حوادث کاری

حوادث کاری و مسئولیت اشخاص ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری توجه داشته باشیم که در حین بررسی حوادث کاری ، آنچکه در ابتدای امر،  باید ذهن ما را متوجه خود سازد ، احراز عللی است که بروز حادثه متأثر از آنها بوده است کارشناس غلامرضا بخارایی

توضیحات بیشتر »

متعهد شدن مدیران وسرپرستان کارگاه  مبنی بر اینکه ، من فلان کار را انجام می دهم ، اتفاقی برای کارگری نمی افتد و اگر اتفاقی افتاد مسئولیتش با خودم ،رافع مسئولیت کارفرما نیست

سؤال : جناب مهندس بخارایی ، من کارفرمای یک کارگاه  هستم ، اگر در انجام کاری در کارگاه ، موردی باشد که من تشخیص دهم که ممکن است حادثه آفرین باشد و لی  سرپرست کارگاه  بگوید که ، نه ،  حادثه ای اتفاق نمی افتد و من می دانم که …

توضیحات بیشتر »

حادثه و مسئولیت مسئول ایمنی

سؤال : جناب مهندس بخارایی  ، من مسئول ایمنی در یک شرکت هستم ،  درصورت بروز حادثه در یک کارگاه آیا ممکن است مسئول ایمنی شرکت هم مسئول  باشد پاسخ : من قبلا ً به این سؤال پاسخ داده ام که به لحاظ اهمیت موضوع مجددا ً به اطلاع می …

توضیحات بیشتر »

نکته مهم در بررسی حوادث کاری

در فرایند بررسی یک حادثه کاری ، ابتدا باید عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده  است را احراز و کشف نموده و آنگاه به این مهم پرداخته شود که علل مذکور ناشی از انجام فعل و ترک فعل و یا بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کدام …

توضیحات بیشتر »

در چه مواقعی ممکن است در یک حادثه برای کارگر در کارگاه ، مدیر و یا سرپرست و یا سر شیفت مسئول شناخته شود

سؤال:  جناب آقای  مهندس بخارایی من کارفرمای یک شرکت هستم به عبارت دیگر اینکه  ،  مدیرعامل  یک شرکت  بزرگ هستم ، بعضا ً  مدیرا ن و سرپرستان که از سوی اینجانب در کارگاه حضور دارند  به کارگران دستور انجام کارهایی را می دهند که ممکن است  باعث حادثه برای کارگر …

توضیحات بیشتر »

توجه به چند نکته در بررسی حادثه ای که عدم مراجعه کارگر به انبار ،  جهت گرفتن وسایل حفاظت فردی و مسئولیت کارفرما مطرح است را در این پرسش و پاسخ ملاحظه نمایید

سؤال : جناب  مهندس   ، من مدیر عامل یک شرکت هستم ،دوست من  که مدیر عامل شرکت دیگری است ،اخیرا ً حادثه ای در شرکت آنها رخ داده است و بازرس کار او رامقصر اعلام کرده است ، اگر اشکالی ندارد خواستم نظر شما را هم بدانم گاهی وقت ها …

توضیحات بیشتر »

مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال ایراد صدمه به پیمانکار دیگر

یکی از موارد مهمی که اینجانب در بررسی حوادث کاری با آن مواجه بوده ام ، زمانی است که پیمانکاری به علت خطای مرتکب شده ( بی احتیاطی و یا بی مبالاتی) ، موجبات ایراد صدمه به پیمانکار دیگری را در یک پروژه ساختمانی و یا در دیگرمحل های مورد …

توضیحات بیشتر »

نکات مهم در ارزیابی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگر در بررسی حوادث کاری

سؤال : جناب مهندس بخارایی اگر ممکن است توضیحی در ارتباط با چگونگی بررسی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگران در بررسی حوادث ناشی از کار ارایه بفرمایید چون اینجانب در بررسی خیلی از حوادث  ویا  بنا به عبارتی که حضرتعالی همیشه به کار میگیرید که از نظر حقیر …

توضیحات بیشتر »

مستند استنباط کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری درخصوص مسئولیت مهندسان ناظر در بررسی حوادث کاری

بسیاری از مهندسان محتر م ناظر  در اعتراض به نظر کارشناسان ، در مسئول دانستن آنان ، اظهار می دارند که ما ناظر مقیم نیستیم که به همه امورات ایمنی تسلط داشته باشیم این عزیزان توجه داشته باشند که  مستند استنباط مسئولیت مهندسان محترم ناظر تو سط کارشناسان  بررسی کننده …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه در حین رانندگی بالیفتراک توسط اپراتور یک دستگاه که در ضمن گواهینامه ویژه هم ندارد

نکاتی که در پاسخ به سؤالی که در ارتباط با برخورد ماشین لیفتراک به کارگری در کارگاه به رانندگی کارگری که فاقد گواهینامه ویژه رانندگی است وجود دارد که مرتبط با بررسی اینگونه حوادث است فلذا برای آگاهی از این نکات ، پرسش و پاسخ زیر را مطالعه نمایید من …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه برای کارگری که در حین تمیز کردن شیشه پنجره در یک منزل دچار حادثه شده است

شخصی سؤال نموده است که  ما یک کارگری را آورده بودیم که خانه ما را تمیز کند که شیشه پنجره شکست  و دستش  رابه شدت مجروح کرد و او را به بیمارستان بردیم و دستش رابخیه زدیم ، ممکن است برود شکایت کند ، خودش به شیشه فشار زیاد آورده ما …

توضیحات بیشتر »

اهمیت توجه به کلمات  و عباراتی که در زمان بررسی حوادث به کار می گیریم

یکی از نکات مهم که ما کارشناسان بررسی کننده  حوادث کاری باید به آن توجه داشته باشیم پرهیز از بکارگیری کلمات احساسی در حین بررسی حادثه و نیز در نگارش نظر کارشناسی است  ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری در زمان بررسی حوادث ، باید در بکار گیری  کلمات توجه …

توضیحات بیشتر »

ارزیابی بی احتیاطی کارگری که در حین نجات حادثه دیده ، باعث تشدید صدمات وارده به حادثه دیده شده است

سؤال : جناب مهندس بخارایی من حادثه ایی را بررسی کرده ام که در یک پروژه ساختمانی رخ داده است و کارگری به داخل چاهی که زیاد عمیق نبوده افتاده ولی لبه  چاه را گرفته که نیفتد و مؤفق می شود لذا به داخل چاه  سقوط نمی کند و کارگر …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه به علت هُل دادن کارگری توسط کارگر دیگروافتادن او برروی دستگاه بدون حفاظ و مسئولیت کارفرما

سؤال : جناب بخارایی ، من کارشناس بررسی حادثه هستم ، اگر کارگری ، کارگردیگری را با شوخی هُل بدهد و کارگر روی یک دستگاهی که حفاظ ندارد بیفتد ودچار حادثه شود ، ممنون خواهم شد اگر نظرحضرتعالی  را در خصوص ارزیابی تقصیر ها  بدانم پاسخ : در پاسخ به …

توضیحات بیشتر »

 اهمیت توجه به نظریه پزشکی قانونی در بررسی حوادث کاری که منجر به فوت حادثه دیده می شود

______________________________ همانگونه که استحضار دارید ماده ۱۳ آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار موضوع ‌تبصره ماده ۹۹ قانون کارچنین مقرر می دارد  ماده‌ ۱۳ : درهنگام‌بررسی‌حوادث‌منجربه‌فوت‌ونقص‌عضو،بازرسان‌کار موظفند نظریه پزشکی قانونی را اخذ و مورد توجه قرار دهند. اگر چه مخاطب این مقرره ، بازرسان محترم کار می باشند ولی همه ما کارشناسان …

توضیحات بیشتر »

چگونگی ارایه گزارش در صورت مواجه شدن با اظهارات متناقض در حین بررسی حوادث کاری

سؤال : پرونده ای به من ارجاع شده است  که اظهارات اصحاب دعوی بسیار ضد و نقیض است به طوری که در صورت صحت اظهارات هریک از طرفین تأثیر به سزایی در تصمیم گیری اینجانب دارد و احراز اینکه کدامیک درست و صادقانه سخن می گویند میسر نیست ، جناب …

توضیحات بیشتر »

نکته  مهم درارزیابی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگردر بررسی حوادث کاری

مهمترین موضوعی که  در فرایند بررسی حوادثی که  بی احتیاطی و یا بی مبالاتی حادثه دیده را نیز از علل مؤثر در بروز حادثه تشخیص می دهیم ،در نظر گرفتن همه علل و عواملی است که  در محیط کار می توانند در بی احتیاطی و یا مبالاتی  سر زده از …

توضیحات بیشتر »

اهمیت توجه به کلمات و عباراتی که اشخاص به کار میگیرند در احراز علل مؤثر در بروز حوادث کاری

در بررسی حوادث کاری یکی از موارد مهمی که باید همواره به آن توجه داشت کلمات و عباراتی است که اشخاص مرتبط با موضوع بیان می دارند و این توجه  بسیار مؤثر در کشف حقایق خواهد بود که برای مثال ،  سؤالی را که یک کارفرما از اینجانب نموده و …

توضیحات بیشتر »

فرایند بررسی حادثه رخ داده برای مسئول ایمنی

در ارتباط با بررسی حادثه برای مسئول ایمنی  به لحاظ جایگاه وی در ارتباط با کشف کانون های خطرو نیز وظایف تعریف شده  برای وی در آيين نامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاه ها ، بنابراین در فرایند بررسی حادثه برای نامبرده نکاتی قابل توجه است  که اینجانب نکات مذکور …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه برای کارگریک پیمانکار درحین انجام کاری به دستور پیمانکار دیگردریک پروژه ساختمانی

 قبل ازبیان  هرگونه اظهار نظری باید توجه داشته باشیم که  کارشناس در فرایند بررسی حادثه ابتدا باید عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده است را احراز نماید وآنگاه به این مهم بپردازد که علل مذکور ناشی از انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر …

توضیحات بیشتر »

نکته مهم در بررسی حادثه برای کارگر پیمانکاری که غذا خوری یک شرکت را به پیمان گرفته است

  اگریک شرکت ، غذا خوری شرکت را کُلا ً به یک پیمانکار به پیمان بدهد و تمامی وسایل آشپزخانه هم متعلق به پیمانکارباشد و شرکت پیمان دهنده هیچ دخالتی در کار آنها نداشته باشد ، در اینصورت اگر در آشپزخانه اتفاقی برای یکی از کارگران پیمانکار بیفتد باید توجه …

توضیحات بیشتر »

نکات مهم در بررسی حادثه برای کارگری که ملزم به اضافه کاری غیر قانونی شده است

در بررسی چنین حادثه ای به نکات زیر باید توجه شود ۱- صِرف هر خطایی از سوی کارفرما دلیل بر مسئولیت وی در بروز حادثه نیست بلکه کارشناس باید بین حادثه رخ داده و خطای کارفرما رابطه سببیت و یا رابطه علیت را احراز نماید به عبارت ساده تر اینکه …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه به علت استفاده کارگر از نردبان معیوب علیرغم وجود نردبان سالم در کارگاه ومسئولیت کارفرما

حوادثی در کارگاه ها به وقوع می پیوندد که متأثر از استفاده کارگر از لوازم و ابزار معیوب علیرغم موجود بودن لوازم و ابزار سالم از همان نوع در کارگاه می باشد که البته بحث پیرامون این موضوع و بررسی دقیق و کارشناسانه همه موارد در اینجا منظر نظر نمی …

توضیحات بیشتر »

نکات مهم در بررسی حادثه برای تعمیر کار یخچال که به علت سُر خوردن در آشپزخانه رخ داده است

 در فرایند بررسی این حادثه باید توجه داشته باشیم که علت سُرخوردن مصدوم چه بوده است ،یک زمان مواجه با سُر بودن کف آشپزخانه هستیم که به علت تعمیراتی بوده که خود تعمیر کار موجبات سُرشدن کف آشپزخانه را فراهم آورده است مثلا ً با خاموش کردن یخچال ، یخ …

توضیحات بیشتر »

نکات مهم در بررسی حادثه به علت گماردن کارگر به کاری که مهارت انجام آن کار را نداشته است علیرغم اینکه مدعی داشتن مهارت بوده است و مسئولیت کارفرما

در فرایند بررسی حادثه مذکور توجه به موارد زیر ضروری است ۱- اگر بروز حادثه صِرفا ً متأثر از عدم رعایت مقررات ایمنی مربوطه  از سوی  کارفرما  رخ داده باشد ،کارفرما مسئول است ۲ – اگر بروز حادثه متأثر از عدم رعایت مقررات ایمنی از سوی کارفرما و عدم  مهارت …

توضیحات بیشتر »

نکته مهم در بررسی حوادث کاری  ناشی ازبرخورد  اپراتوریک دستگاه به بدنه دستگاه مجاور

  در بررسی این حادثه ابتدا باید شرایط محیط کاری مصدوم را در انطباق با ماده ۱۷ آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ مورد بررسی دقیق قرار داد زیراارزیابی میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از بی احتیاطی مصدوم که بروز حادثه متأثر از آن بوده است مستلزم بررسی دقیق …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه درمجتمع هاي تعميرگاهي با مالكيت واحد در رابطه با مسئولیت مالک

 بررسی حادثه  درمجتمع هاي تعميرگاهي با مالكيت واحد در رابطه با مسئولیت مالک  در بررسی حوادث در اینگونه مواقع مواجه با استنباطات گوناگون از سوی کارشناسان بررسی کننده حوادث خواهیم بود که اشاراتی کلی به این موضوع خواهیم داشت  ابتدا نظر شما را به ماده ۱۱ آیین نامه عمومی ایمنی …

توضیحات بیشتر »

بررسی  حادثه در ارتباط با مسئولیت دو پیمانکاری که کاری را به پیمان گرفته و کارگر آنها دچار حادثه می شود

 نظر به اینکه هردو پیمانکار ، کاررا به پیمان گرفته اند به عبارت دیگر شریک می باشند بنابراین بااستناد به ماده۵ آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی  که مقررمیدارد «ماده ۵: هر گاه صاحب کار اجرای قسمت های مختلف عملیات ساختمانی خود را به پیمانکاران مختلف محول نماید هر پیمانکار در …

توضیحات بیشتر »

نکته مهم در بررسی حادثه برای کارگردو پیمانکار که کاری را به پیمان گرفته اند

در بررسی حادثه باید به این نکته مهم توجه شود که اگر چه هر دو نفر آنان کار را به پیمان گرفته و مصدوم کارگرآنها بوده و در ارتباط با رعایت اصول ایمنی مربوطه در محدوده پیمان خود هر دونفریکسان مسئول هستند اما این بدان معنی نیست که هر اتفاقی …

توضیحات بیشتر »

نکته مهم در ارزیابی بی احتیاطی و بی مبالاتی کارگر در بررسی حوادث

مهمترین موضوعی که  در فرایند بررسی حوادثی که  بی احتیاطی و یا بی مبالاتی حادثه دیده را نیز از علل مؤثر در بروز حادثه تشخیص می دهیم ،در نظر گرفتن همه علل و عواملی است که  در محیط کار می توانند در بی احتیاطی و یا مبالاتی  سر زده از …

توضیحات بیشتر »

فرایند بررسی حادثه رخ داده برای مسئول ایمنی

 فرایند بررسی حادثه مبتنی بر سؤال مسئول ایمنی که اظهار می دارد هنگام تردد در داخل کارگاه به علت رفتن پایش  به داخل یک کانال دچار حادثه شده است و به او گفته شده است چون  مسئول ایمنی بوده  پس خودش  مقصراست ۱-توجه داشته باشیم که تعیین مقصر به معنای …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه برای کارگریک پیمانکار در حین انجام کاری به دستور پیمانکار دیگر

در راستای ارزیابی مسئولیت پیمانکاری که کارفرمای کارگری بوده و کارگر او توسط پیمانکار دیگری در محل همان پروژه به کار دیگری گمارده شده و برای او حادثه ای رخ می دهد باید موارد زیر مورد توجه باشد اگر پیمانکار دیگری به کارگریک پیمانکار دستوری بدهد که کاری انجام دهد …

توضیحات بیشتر »

نکته ای مهم در جابجایی کارگران در معادن

با توجه به وسعت و دوری محل های رفت وآمد کارگران در معادن ، بعضا ً کارگران با موتور سیکلت از نقطه ای به نقطه دیگرتردد نموده و یا اینکه برای جابجایی آنها از وسایل باربری درمعادن استفاده می شود که به همین علت شاهد حوادثی هستیم که درصورت اجرای …

توضیحات بیشتر »

نکات مهم در بررسی حادثه برای کارگری که ملزم به اضافه کاری غیر قانونی شده است در بررسی چنین حادثه ای به نکات زیر باید توجه شود ۱- صِرف هر خطایی از سوی کارفرما دلیل بر مسئولیت وی در بروز حادثه نیست بلکه کارشناس باید بین حادثه رخ داده و …

توضیحات بیشتر »

برسی حادثه ، موضوع وسایل حفاظت فردی و مسئولیت کارفرما

مستند استنباط مسئولیت کارفرما درصورت بروز حادثه برای کارگری که پول وسیله حفاظت فردی گرفته که خودش بخرد ولی نخریده است  با استنادبه مواد شماره ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷و۹۲آیین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۱که چنین مقرر می دارند  ماده۱ـ به منظور انتخاب وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار، كارفرما مكلف به شناسايي …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه به علت استفاده کارگر از نردبان معیوب علیرغم موجود بودن نردبان سالم در کارگاه و مسئولیت کارفرما

 حوادثی در کارگاه ها به وقوع می پیوندد که متأثر از استفاده کارگر از لوازم و ابزار معیوب علیرغم موجود بودن لوازم و ابزار سالم از همان نوع در کارگاه می باشد که البته بحث پیرامون این موضوع و بررسی دقیق و کارشناسانه همه موارد در اینجا منظر نظر نمی …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه به علت برخورد سر اپراتور به بدنه دستگاه مجاور

در بررسی این حادثه ابتدا باید شرایط محیط کاری مصدوم را در انطباق با ماده ۱۷ آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ مورد بررسی دقیق قرار داد زیراارزیابی میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از بی احتیاطی مصدوم که بروز حادثه متأثر از آن بوده است مستلزم بررسی دقیق میدانی …

توضیحات بیشتر »

 بررسی حادثه  درمجتمع هاي تعميرگاهي با مالكيت واحد در رابطه با مسئولیت مالک

 در بررسی حوادث در اینگونه مواقع مواجه با استنباطات گوناگون از سوی کارشناسان بررسی کننده حوادث خواهیم بود که اشاراتی کلی به این موضوع خواهیم داشت  ابتدا نظر شما را به ماده ۱۱ آیین نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاههای وسیله نقلیه مصوب ۱۳۸۷/۵/۸جلب می کنم «ماده۱۱- درمجتمع هاي تعميرگاهي با …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه برای کارگری که متعهد شده خودش لباس کار و کفش ایمنی برای خودش بخرد

با استناد به مواد ۱، ۲ ، ۳ ، ۴ ،  ۶ و۹۲  آئين نامه وسايل حفاظت فردي مصوب ۹۰/۳/۲۱ که عینا ً در زیر درج میگردد  ماده۱ـ به منظور انتخاب وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار، كارفرما مكلف به شناسايي و ارزيابي شرايط محيط كار براي تشخيص و كنترل …

توضیحات بیشتر »

چگونگی مکاتبه با مقام محترم قضایی درصورت مواجه شدن با اظهارات متناقض اصحاب دعوی

کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، در فرایند بررسی حادثه بعضاً با آنچنان تناقضی در اظهارات اصحاب دعوی مواجه می گردند که به هیچ عنوان از اظهارات مسموع و شواهد و قراین ودیگر تحقیقات و کنکاش های کارشناسی قادر به کشف حقیقت مبنی بر اینکه شرح ماوقع چه بوده است …

توضیحات بیشتر »

احراز مسئولیت مسئولین واحد در بررسی حادثه

در بررسی حوادث در کارگاهها باید توجه داشت درصورتیکه خطای جزایی و یا فعل و یا ترک فعل به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی اشخاص (حقیقی و حقوقی) ، رابطه سببیت و یا رابطه علیت بین سیستم حاکم در کارگاه که النهایه به کارفرما ختم میشودرا باحادثه …

توضیحات بیشتر »

صِرف بروز حادثه در یک کارگاه دلیل مسئول بودن کارفرما نیست

باید توجه داشت که صِرف بروز یک حادثه در یک کارگاه دلیل بر مسئولیت کارفرما در آن حادثه نخواهد بود و در تبیین این مطلب به پاسخ داده شده به یک سؤال کننده توجه بفرمایید که سؤال نموده است که « من کارگر یک کارخانه بوده ام که حادثه دیده …

توضیحات بیشتر »

نکته مهم در ارزیابی میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از خطای یک کارگر که منجر به بروز حادثه برای کارگر دیگری می شود

درارزیابی میزان تأثیر پذیری بروز حادثه برای یک کارگر که ناشی از  بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگر دیگری می باشد باید به  این مهم توجه شود که این خطای کارگر تا چه میزان متأثر ازعدم وظایف تعریف شده برای کارفرما در ماده ۹۱ قانون کار است بدین معنی …

توضیحات بیشتر »

نکته مهم در بررسی بی احتیاطی  کارگری که هنگام تردددرداخل کارگاه به علت برخورد با دستگاهی  در کارگاه دچار حادثه شده است

ارزیابی میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از بی احتیاطی کارگری که در حین تردد در کارگاه به علت برخورد  با  دستگاهی دچار حادثه شده است مستلزم بررسی دقیق میدانی مبنی بر اینکه کارفرما تا چه حد نسبت به اجرای ماده ۱۷آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها اقدام لازم مبذول داشته است …

توضیحات بیشتر »

نکته مهم در ارزیابی میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از خطای کارگر در بررسی حوادث ناشی از کار

نکته حایز اهمیت درارزیابی تأثیر پذیری بروز حادثه از خطای کارگر توجه به این مهم است که باید دقیقاً توجه گردد که خطای سرزده از کارگر تاچه میزان متأثر از شرایط حاکم به لحاظ آلاینده های صوتی وشیمیایی و…بوده ونیز در خطای سرزده از اوتا چه میزان عللی چون اکراه …

توضیحات بیشتر »

تجزیه و تحلیل یک حادثه  در یک مدرسه غیر انتفاعی به علت شکسته شدن شیشه درب ورودی به کلاس ها

۱ – کودک خردسالی در یک مدرسه غیر انتفاعی دچار حادثه شده که پدرمصدوم  برعلیه مدیر مدرسه شکایت نموده است که با توجه به خراب بودن قفل درب ورودی به کلاس ها ، مدیریت مدرسه از پسرخردسالش  خواسته که با ایستادن درجلوی درب ورودی به کلاس ها ، از ورود …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه برای تعمیر کارکولرو مسئولیت  صاحب خانه

  حوادث بسیاری به ما کارشناسان بررسی حوادث کاری ارجاع داده می شودکه موضوع بررسی حوادثی است که برای متخصصین مربوطه درحین انجام کارتخصصی خود درخانه ها و منازل اشخاصی که آنان را برای انجام کار تخصصی مربوطه به خانه خود فراخوانده اند به وقوع پیوسته است  که از جمله …

توضیحات بیشتر »

در پاسخ به عزیزانی که اظهار می دارند مگر ممکن است کسی در کارگاهی دچار حادثه شود و کارفرما مسئول نباشد؟

صِرف کار کردن یک کارگربرای کارفرما در یک کارگاه و دچار حادثه شدن دلیل بر مقصر بودن کارفرما نیست  ، بازرس کار و یا هر کارشناس ذیصلاح دیگری  که حادثه را بررسی  می کند در صورتی می تواند کارفرما را مسئول حادثه  بداند که خطای کارفرما را به علت استنکاف …

توضیحات بیشتر »

دشواری بررسی حوادثی که بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگری موجبات ایراد صدمه به کارگر دیگررافراهم آورد ه است

بروز حادثه وایراد صدمات غیرعمد به یک کارگر که ناشی از بی احتیاطی و یابی مبالاتی کارگر دیگر  باشد از جمله حوادثی است که ارزیابی عللی را که بروز حادثه متأثر از آنهابوده و اینکه این علل متأثر ازبی احتیاطی ویابی مبالاتی  کدام اشخاص بوده و ارزیابی میزان تأثیر پذیری …

توضیحات بیشتر »

چگونگی ارزیابی میزان مسئولیت راننده لیفتراک که با برخورد به کارگری او را دچار حادثه نموده است

اگر حادثه ای رخ دهد که از نظر کارشناس بررسی کننده حادثه علاوه بر بی احتیاطی و یا مبالاتی راننده لیفتراک ، استنکاف کارفرما ازاجرای مقررات آیین‌نامه ایمنی ماشین های لیفتراک و یا دیگر مقررات مرتبط با موضوع مؤثر در بی احتیاطی و یا بی مبالاتی راننده لیفتراک تشخیص داده …

توضیحات بیشتر »

مفهوم نظارت کارفرما در تطبیق با عدم رعایت مقررات از سوی کارگر

در فرایند بررسی بسیاری از حوادث از کارفرما شنیده  میشود که کارگر در نبود من مقررات مربوطه  را زیر پا گذاشته و دچار حادثه است  کارفرمایان باید توجه داشته باشند اینکه اظهار میدارند که کارگر درغیاب آنها مرتکب عملی گردیده که موجبات بروز حادثه ای را فراهم آورده است باید …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه ناشی از چیدمان نا ایمن مواد اولیه و محصول کارگاه

مقرراتی که در بررسی حوادثی که ناشی از عدم چیدمان ایمن مواد اولیه در کارگاه و انبارها می تواند مستند استنباط کارشناس در ارتباط با مسئولیت کارفرما  قرارگیرد یکی ماده ۵۱ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها می باشد که چنین مقرر می دارد «ماده ۵۱: مواد اوليه …

توضیحات بیشتر »

حادثه به علت عدم استفاده کارگر از انبرک هنگام کار با دستگاه پرس مجهز به سیستم فرمان پدالی و مسئولیت کارفرما

دادن انبرک به کارگری که بادستگاه پرس مجهز به سیستم فرمان پدالی کارمیکند ، درصورت بروز حادثه برای کارگر به علت عدم استفاده از انبرک باید توجه داشت که این خطای کارگررافع مسئولیت کارفرما نیست *****************  با استناد به ماده ۵۵آیین نامه مقررات حفاظتی پرس ها (پرس کاری سرد) که …

توضیحات بیشتر »

بررسی حوادث کاری و استناد به آیین نامه های مرتبط با موضوع

در عصری که درآن  به سرمی بریم گستردگی انواع و اشکال مختلف ماشین آلات صنعتی و تحولات سریع درابداع و اختراع آنها واختلاف در نحوه کاربا آنها و اجزاء سازنده آنها به قدری سریع است که نبایدتدوین و تصویب مقررات و آیین نامه ها ی مربوطه رابا ذکر نام هر …

توضیحات بیشتر »

اهمیت شفافیت و مستند و مستدل بیان داشتن  خطای مؤثراشخاص دربروز حوادث کاری در نظریه کارشناسی

قانون مجازات اسلامي ماده ۲- هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود. قانون مجازات اسلامي ماده ۱۴۵- تحقق جرايم غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه‌عمدي وخطاي محض مقررات كتاب …

توضیحات بیشتر »

عدم وجود مستندات قانونی در تعیین میزان درصد مسئولیت اشخاص دربررسی حوادث کاری

در ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس وي ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب بی احتیاطی و بی مبالاتی اشخاص حقوقی و حقیقی زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ …

توضیحات بیشتر »

توجه به تبعیت اقتصادی و تبعیت حقوقی کارگر در بررسی حوادث کاری  و…..

نکته مهمی که نباید در بررسی حوادث در کارگاهها ومتعاقب آن انتساب تقصیر یا سبب حادثه سازبه مقصر و یا مسبب فراموش گردد توجه به این امر است که حادثه دیده تبعیت اقتصادی وتبعیت حقوقی از چه شخصی دارد زیرابسیار اتفاق می افتد که قرارداد کاری حادثه دیده با یک …

توضیحات بیشتر »

مقصری که کارشناس در بررسی حوادث کاری معرفی می نماید

مهمترین موضوعی که در اعلام مقصر توسط کارشناس  مطرح است احراز رابطه سببیت ویا رابطه علیت بین خطای جزایی ویا فعل زیانبار وزیان وارده و لحاظ نمودن شرایط ضمان تسبیب از نقطه نظر فقهی و حقوقی میباشد که از وظایف کارشناسان نمیباشد مضافا ًاینکه ضمان آور بودن تقصیر اعلام شده …

توضیحات بیشتر »

چگونگی ارزیابی تأثیر پذیری بروز حادثه از عدم رعایت مقررات کارگاه از سوی کارگر

در ارزیابی تأثیر پذیری بروز حادثه از بی احتیاطی کارگردر تطبیق بااقدامات ایمنی انجام شده از سوی کارفرما ، چه نکاتی باید منظرنظر و مورد توجه باشد **************************** برای داشتن یک استنباط صحیح کارشناسی از آنچکه در بالا مطرح شده است  باید ماده ۹۱ قانون کار یعنی همان ماده قانونی …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه ناشی ازچیدمان ناایمن مواداولیه ومحصول درکارگاه وانبار

در بررسی حوادث ناشی ازکار در کا رگاه ها ، با حوادثی برخورد می نماییم که بعضا ً ناشی ازعدم چیدمان صحیح مواداولیه ومحصول کارگاه درمحوطه وداخل کارگاه ویا انبارها  می باشند واین امر از  جمله عللی است که همواره زمینه سازبروز حوادث زیادی بوده و می باشد که گاهی …

توضیحات بیشتر »

مستند استنباط مسئولیت کارفرما درحادثه ناشی ازجایگزینی رعایت مقررات ایمنی با انجام عمل نا ایمن توسط کارگر

ما کارشناسان در فرایند بررسی بسیاری از حوادث کاری ، دراکثرمواقع  مواجه با حوادثی میگردیم که بروز آنها متأثر از عللی می باشد که علل مذکور ناشی از جایگزینی اجرای مقررات ایمنی مربوط به آن کار با انجام عملی توسط کارگرجهت جلو گیری از بروز حوادث می باشد  به عبارت …

توضیحات بیشتر »

درباب ضرورت استناد به مقرراتِ ویژه و مختص علل مؤثر دربروز حوادث کاری

همانگونه که می دانیم در دنیای صنعت ، در راستای فرایند تولید انواع محصولات و کالاهای متفاوت ، دستگاههای فراوانی در طیف گسترده وبا ویژگیهای خاص و خطرات بالقوه ِمختص همان دستگاهها در کارگاهها وجود دارد که می طلبد هر دستگاهی مجهز به سیستم ایمنی و حفاظ های ویژه متناسب …

توضیحات بیشتر »

مستند مسئولیت قانونی مدیران و سرپرستان کارگاه هنگام بروز حادثه برای کارگر

در بررسی حوادث در کارگاهها باید توجه داشت درصورتیکه خطای جزایی و یا فعل و یا ترک فعل اشخاص (حقیقی و حقوقی) رابطه سببیت و یا رابطه علیت بین سیستم حاکم در کارگاه که النهایه به کارفرما ختم میشود را باحادثه و یا زیان وارده قطع نماید دیگر نمیتوان کارفرما …

توضیحات بیشتر »

حادثه در پروژه ساختمانی و مستند استنباط مسئولیت قانونی صاحب کاردر امر نظارت

با استناد به  ماده  ۹آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری که مقرر میدارد «کارفرما مکلف است با توجه به قوانین و آیین نامه های موجود و مفاد فی مابین بر عملکرد ایمنی پیمانکاران خود نظارت نماید » لذا مقرره مذکوربعضا ً  مستند استنباط تعدادی از کارشاسان برای مقصر دانستن صاحب کارقرار …

توضیحات بیشتر »

حادثه بعد ازاتمام کار مجری ذیصلاح در پروژه ساختمانی و مسئولیت اشخاص

همه ما باید به این مهم توجه داشته باشیم که اگردرامراجرای پروژه های عمرانی و یا ساختمانی انجام کاری را با توجه به مهارت خود تقبل می نماییم اگر بعد از اتمام کار و قراردادوتر ک محل و نداشتن هیچگونه  مسئولیتی در محل پروژه مذکور ، حادثه ای رخ دهد …

توضیحات بیشتر »

ضرورت ذکر مقرراتی که کارفرما با استنکاف از اجرای آنها موجبات بروز حادثه رافراهم آورده است

  بااستناد به ماده ۱۷۶ قانون کار که متخلفین از ماده ۹۱ قانون کاررا به شرح مندرج درآن ماده حسب مورد به مجازات نقدی وحبس محکوم می نماید واینکه با استنادبه ماده ۲ قانون مجازات اسلامی «هررفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین …

توضیحات بیشتر »

استدلال مبنی بر صحیح نبودن به کارگیری عبارت« این حادثه به علت عدم رعایت ماده ۹۱ قانون کار از سوی کارفرمااعلام می گردد »

بارها مشاهده شده که کارشناسان بررسی کننده حوادث علت حادثه را عدم رعایت ماده ۹۱ قانون کار توسط کارفرما اعلام می دارند ، به ویژه به کارگیری این عبارت زمانی رخ می دهد که کارشناس ماده و یا موادی از آیین نامه ها را که منطبق با شرایطی که به …

توضیحات بیشتر »

متن پیشنهادی برای کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری در اعلام میزان درصد تقصیر

با توجه به اینکه تعیین مقصر مستلزم آگاهی داشتن به مسایل فقهی و حقوقی زیادی می باشد که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می گردد ۱ – آگاهی به  ادله اثبات دعوی و مقررات و مسائل پیرامون آنها ۲- دانستن فرق بین سیستم دلایل قانونی و سیستم دلایل …

توضیحات بیشتر »