قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / مسئولیت مدنی حرفه ای / نظریه کارشناسی و اثرات آن در زندگی مردم

نظریه کارشناسی و اثرات آن در زندگی مردم

من کارفرمای کارگاه کوچکی بودم که در آنجا حادثه ای رخ داد و کارشناس مرا مقصر اعلام کرد و من مجبور شدم که برای پرداختن دیه کارگاه خودم را بفروشم و به طور کلی زندگیم دگرگون شد و همه چیزم را از دست دادم والان برای کس دیگری کار می کنم و خدا می داند که من تقصیر کار نبودم شما را به خدا مواظب نظر دادنتان باشیداین دنیا خدا دارد

***************

کارفرمای محترم وشریفی  که اکنون شرافتمندانه برای شخص دیگری کار می کنید اینکه شرح ماوقع چه بوده است چرا و به چه دلیل مقصر شناخته شده اید مطلبی را عنوان نفرموده اید شاید به این دلیل است که دیگرمطرح کردن فایده ای ندارد و آن اتفاقی که بر هم زننده زندگی شما بوده و نمی باید رخ می داد رخ داده است  و آن نظریه کارشناسی که به زعم شما تکرا ر می کنم که به زعم شما خلاف واقع بوده و نمی بایست اینگونه می بود ، اینگونه به رشته تحریر در آمده و موجبات دگرگونی بنیادین زندگی شما را رقم زده است  و ناگواری های فراوانی را برای شما به بار آورده است

اما عزیز من توجه داشته باشید که در بسیاری از مواقع ما  به دلیل عدم آشنایی به مقررات و وظایف تعریف شده از سوی قانوگذاربرای مادرکاری که به عهده گرفته ایم و به علت بی توجهی به انجام آنچکه قانونگذار بر دوش ما نهاده واقعه ای به وقوع می پیوندد وخسارات غیر قابل جبرانی را برای دیگر کسان به بار می آورد ما خود را مسئول نمی دانیم و حتی هنگامیکه آگاه به مسؤلیت خود و مطلع از عدم توجه خود به وظایفمان میشویم که موجبات مصائب به دیگران را فراهم آورده برای راحتی وجدانمان،به لطایف الحیل خود را فریب داده تا مسئولیت خود را نپذیریم که آرامش خاطر خود را از دست ندهیم من نمی دانم که حادثه رخ داده در کارگاه شما چه بوده و کارشناس محترمی که آن را بررسی نموده بنا به چه دلایل و بر اساس چه مقررات و مستنداتی  شما را مسؤل دانسته و لی قطعا ً باید مستند استنباط مسؤل شناخته شدن شما توسط ایشان مبتنی بر اصول و مقرراتی بوده باشد که مورد تأئید مقام محترم قضایی قرار گرفته که مبنای اصدار رأی گردیده است و نیز نمی خواهم بگویم که شما از آن دسته اشخاصی هستید که نمیخواهید مسؤل بودن خود رابرای  فرار از ناراحتی وجدان بپذیرید قطعا ً شما دلایلی را که شما را قانع کند دارید اما عنایت داشته باشید که آنچکه مستند استنباط و مبنای مسئول شناخته  شدن شما در باورشما  هست با آنچکه مستند استنباط و مبنای مسئول شناخته  شدن شما توسط کارشناس بوده متفاوت است و قانونگذار ایشان را مکلف به بررسی و ارزیابی مسؤلیت شما بر مبنای قوانین و مقرراتی نموده که شاید شما آن را عادلانه و یا منصفانه ندانسته و این در حالی است که کسانیکه از عدم توجه شما به وظایفتان که از سوی کارشناس تشخیص داده  شده ،آن قوانین را منصفانه بدانند اما اینکه ما را سفارش به مواظبت از نظریه های خود نموده اید سفارشی حکیمانه و ستودنی است و همه ما باید این فرمایش شما را آویزه گوشمان نماییم

در آخر روی سخنم با همکاران محترم و شریف خودم می باشد

هیچ یک از ما غافل از تغییرات بنیادین اشخاص  و خانواده های آنها که متأثر از نظریات کارشناسی ما خواهد بود نیستیم

 ما نظریات کارشناسی خود را ارایه می نماییم و اشخاصی را با درصد های متفاوتِ تقصیر به مراجع محترم قضایی معرفی می کنیم و اندک مبلغی را تحت عنوان هزینه کارشناسی دریافت وآنگاه همه چیز را به وادی فراموشی سپرده و به بررسی  پرونده بعدی که ارجاع می شود می پردازیم و این در حالی است که تمامی ارکان زندگی آن شخصی را مقصر اعلام نموده ایم  ونیز خانواده او را دچار تزلزل و دگرگونی و فشار و ناراحتی می نماییم

عزیزان کارشناس ، همه ما باید به این مهم توجه داشته باشیم که چه بسا خانواده هائیکه بر اساس نظریه کارشناسی ما دچارآشفتگی و گسستگی و جدایی می گردند و چه بسا انسانهائیکه بر اساس کارشناسی ما به علت فشا رهای وارده دچار مرگ زود رس می گردند و چه خانواده هائیکه کانون گرم خانوادگی آنها که بر مبنای یک در آمد اقتصادی متعارفی می گذشت با مقصر قلمداد نمودن آنهاتوسط ما دچار سردی و جدایی وآوارگی ها گردیده است

عزیزان کارشناس ، نه اینکه خدای ناکرده خیانتی کرده باشیم که به اذن خداوند متعال و به یاری حق تعالی این صفت رذیله تا زنده ایم از همه ما دور باد ، اما عرض حقیر این است که اگر در اجرای مفاد مندرج در قرار کارشناسی صادر شده  از سوی مراجع محترم قضایی آنچکه  انجام آنرا متعهد و متقبل شده ایم دانشش را نداشته  و یا در انجام آنچکه وظیفه ما بوده سستی و یا بی حوصلگی کنیم و تمام سعی و کوشش خود را درارایه یک نظریه کارشناسی صریح و مستدل و منجز و موجه به کار نگیریم و در خلوت با خدای خودمان گواهی به صدق کارمان ندهیم شک نداشته باشیم که در ایجادهمه درد ها و رنج ها و آلام و مصائب وارده به اشخاص و خانوادهای آنها که  ازاین نوع  نظریات کارشناسی ما دچار این مصائب شده اند شریکیم که خداوند متعال می فرماید

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد هر چند به زيان خودتان يا [به زيان] پدر و مادر و خويشاوندان [شما] باشد اگر [يكى از دو طرف دعوا] توانگر يا نيازمند باشد باز خد

من کارفرمای کارگاه کوچکی بودم که در آنجا حادثه ای رخ داد و کارشناس مرا مقصر اعلام کرد و من مجبور شدم که برای پرداختن دیه کارگاه خودم را بفروشم و به طور کلی زندگیم دگرگون شد و همه چیزم را از دست دادم والان برای کس دیگری کار می کنم و خدا می داند که من تقصیر کار نبودم شما را به خدا مواظب نظر دادنتان باشیداین دنیا خدا دارد

***************

کارفرمای محترم وشریفی  که اکنون شرافتمندانه برای شخص دیگری کار می کنید اینکه شرح ماوقع چه بوده است چرا و به چه دلیل مقصر شناخته شده اید مطلبی را عنوان نفرموده اید شاید به این دلیل است که دیگرمطرح کردن فایده ای ندارد و آن اتفاقی که بر هم زننده زندگی شما بوده و نمی باید رخ می داد رخ داده است  و آن نظریه کارشناسی که به زعم شما تکرا ر می کنم که به زعم شما خلاف واقع بوده و نمی بایست اینگونه می بود ، اینگونه به رشته تحریر در آمده و موجبات دگرگونی بنیادین زندگی شما را رقم زده است  و ناگواری های فراوانی را برای شما به بار آورده است

اما عزیز من توجه داشته باشید که در بسیاری از مواقع ما  به دلیل عدم آشنایی به مقررات و وظایف تعریف شده از سوی قانوگذاربرای مادرکاری که به عهده گرفته ایم و به علت بی توجهی به انجام آنچکه قانونگذار بر دوش ما نهاده واقعه ای به وقوع می پیوندد وخسارات غیر قابل جبرانی را برای دیگر کسان به بار می آورد ما خود را مسسؤل نمی دانیم و حتی هنگامیکه آگاه به مسؤلیت خود و مطلع از عدم توجه خود به وظایفان میشویم که موجبات مصائب به دیگران را فراهم آورده برای راحتی وجدانمان،به لطایف الحیل خود را فریب داده تا مسئولیت خود را نپذیریم که آرامش خاطر خود را از دست ندهیم من نمی دانم که حادثه رخ داده در کارگاه شما چه بوده و کارشناس محترمی که آن را بررسی نموده بنا به چه دلایل و بر اساس چه مقررات و مستنداتی  شما را مسؤل دانسته و لی قطعا ً باید مستند استنباط مسؤل شناخته شدن شما توسط ایشان مبتنی بر اصول و مقرراتی بوده باشد که مورد تأئید مقام محترم قضایی قرار گرفته که مبنای اصدار رأی گردیده است و نیز نمی خواهم بگویم که شما از آن دسته اشخاصی هستید که نمیخواهید مسؤل بودن خود رابرای  فرار از ناراحتی وجدان بپذیرید قطعا ً شما دلایلی را که شما را قانع کند دارید اما عنایت داشته باشید که آنچکه مستند استنباط و مبنای مسئول شناخته  شدن شما در باورشما  هست با آنچکه مستند استنباط و مبنای مسئول شناخته  شدن شما توسط کارشناس بوده متفاوت است و قانونگذار ایشان را مکلف به بررسی و ارزیابی مسؤلیت شما بر مبنای قوانین و مقرراتی نموده که شاید شما آن را عادلانه و یا منصفانه ندانسته و این در حالی است که کسانیکه از عدم توجه شما به وظایفتان که از سوی کارشناس تشخیص داده  شده ،آن قوانین را منصفانه بدانند اما اینکه ما را سفارش به مواظبت از نظریه های خود نموده اید سفارشی حکیمانه و ستودنی است و همه ما باید این فرمایش شما را آویزه گوشمان نماییم

در آخر روی سخنم با همکاران محترم و شریف خودم می باشد

هیچ یک از ما غافل از تغییرات بنیادین اشخاص  و خانواده های آنها که متأثر از نظریات کارشناسی ما خواهد بود نیستیم

 ما نظریات کارشناسی خود را ارایه می نماییم و اشخاص گوناگونی را با درصد های متفاوتِ تقصیر به مراجع محترم قضایی معرفی می کنیم و اندک مبلغی را تحت عنوان هزینه کارشناسی دریافت وآنگاه همه چیز را به وادی فراموشی سپرده و به بررسی  پرونده بعدی که ارجاع می شود می پردازیم و این در حالی است که تمامی ارکان زندگی آن شخصی را مقصر اعلام نموده ایم  ونیز خانواده او را دچار تزلزل و دگرگونی و فشار و ناراحتی می نماییم

عزیزان کارشناس ، همه ما باید به این مهم توجه داشته باشیم که چه بسا خانواده هائیکه بر اساس نظریه کارشناسی ما دچارآشفتگی و گسستگی و جدایی می گردند و چه بسا انسانهائیکه بر اساس کارشناسی ما به علت فشا رهای وارده دچار مرگ زود رس می گردند و چه خانواده هائیکه کانون گرم خانوادگی آنها که بر مبنای یک در آمد اقتصادی متعارفی می گذشت با مقصر قلمداد نمودن آنهاتوسط ما دچار سردی و جدایی وآوارگی ها گردیده است

عزیزان کارشناس ، نه اینکه خدای ناکرده خیانتی کرده باشیم که به اذن خداوند متعال و به یاری حق تعالی این صفت رذیله تا زنده ایم از همه ما دور باد ، اما عرض حقیر این است که اگر در اجرای مفاد مندرج در قرار کارشناسی صادر شده  از سوی مراجع محترم قضایی آنچکه  انجام آنرا متعهد و متقبل شده ایم دانشش را نداشته  و یا در انجام آنچکه وظیفه ما بوده سستی و یا بی حوصلگی کنیم و تمام سعی و کوشش خود را درارایه یک نظریه کارشناسی صریح و مستدل و منجز و موجه که در خلوت با خدای   خودمان گواهی به صدق کارمان ندهیم شک نداشته باشیم که در ایجادهمه درد ها و رنج ها و آلام و مصائب وارده به اشخاص و خانوادهای آنها که  ازاین نوع  نظریات کارشناسی ما دچار این مصائب شده اند شریکیم که خداوند متعال می فرماید

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد هر چند به زيان خودتان يا [به زيان] پدر و مادر و خويشاوندان [شما] باشد اگر [يكى از دو طرف دعوا] توانگر يا نيازمند باشد باز خدا به آن دو [از شما] سزاوارتر است پس از پى هوس نرويد كه [درنتيجه از حق] عدول كنيد و اگر به انحراف گراييد يا اعراض نماييد قطعا خدا به آنچه انجام مى‏ دهيد آگاه است (۱۳۵)

*******************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

آدرس وب سایت      http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ        http://bokharaei.blog.ir/

آدرس وبلاگ           http://bokharaei.persianblog.ir/

آدرس کانال تلگرام    https://telegram.me/bokharaey

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

*************************************************************ا به آن دو [از شما] سزاوارتر است پس از پى هوس نرويد كه [درنتيجه از حق] عدول كنيد و اگر به انحراف گراييد يا اعراض نماييد قطعا خدا به آنچه انجام مى‏ دهيد آگاه است (۱۳۵)

*******************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای از بیمه مرکزی

 آدرس وب سایت      http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ        http://bokharaei.blog.ir/

آدرس وبلاگ           http://bokharaei.persianblog.ir/

آدرس کانال تلگرام    https://telegram.me/bokharaey

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

*************************************************************

مطلب پیشنهادی

 بروز حادثه برای کارگر در یک کارگاه ،  دلیل بر مسئولیت کارفرما نیست

علیرغم اینکه بارها در نوشتار خود آورده ام که بروزحادثه برای یک کارگر در یک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *