قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: بی احتیاطی

بایگانی برچسب: بی احتیاطی

ارزیابی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی پیمانکاری که انجام کار را به صورت روز مزدی در آورده است

پرونده ایی را مطالعه می کردم که اجرای کاری به یک پیمانکار واگذار شده بود ، در مرحله ای از اجرای همان کاری که پیمانکار،  متخصص اجرای آن  بوده است  ، به صاحب کار گفته بود که کار برای من متری نمی صَرفَد و باید به صورت روزمزدی باشد ، …

توضیحات بیشتر »

توجه و دقت در بکارگیری صحیح مقررات ایمنی  در استناد مسئولیت به اشخاص

در بررسی حوادث کاری ، بعضا ً به مقرراتی بر خورد می کنیم که می توانند مستند استنباط ما در استناد مسئولیت به اشخاص قرار گیرند ولی مفاد مندرج در آنها کلی بوده و کاملا ً و صِرفا ً مختص موضوعی  که منظر نظر ما هست نمی باشند که  در …

توضیحات بیشتر »

مسئولین محترم ایمنی ،  عمل به وظایف خود و کارفرمایان محترم نیز ارج نهادن به جایگاه آنان را جدی بگیرند

مسئولین محترم ایمنی ، توجه داشته باشید ، زمانیکه شما در کارگاه ، شاهد انجام عملی نا ایمن باشید و بی توجه از کنار آن گذر نمایید ، این عمل شما مغایربا مسئولیتی است که عهده دار آن شده اید  شناسايي اعمال ناايمن به جهت ايراد تذكرات و تشويق و …

توضیحات بیشتر »

مسئولین محترم ایمنی ،  عمل به وظایف خود و کارفرمایان محترم نیز ارج نهادن به جایگاه آنان را جدی بگیرند

مسئولین محترم ایمنی ، توجه داشته باشید ، زمانیکه شما در کارگاه ، شاهد انجام عملی نا ایمن باشید و بی توجه از کنار آن گذر نمایید ، این عمل شما مغایربا مسئولیتی است که عهده دار آن شده اید  شناسايي اعمال ناايمن به جهت ايراد تذكرات و تشويق و …

توضیحات بیشتر »

حادثه برای کارگر پیمانکار به علت بی احتیاطی یا بی مبالاتی پیمانکار دیگر، در پروژه ساختمانی و مسئولیت صاحب کار

سؤال : من مالک ساختمان هستم ، دو تا پیمانکار  طرف قرارداد من بودند ، یکی از پیمانکاران بی احتیاطی کرده که به علت افتادن قطعه ای از بالا بر سرکارگر پیمانکار دیگری در پایین حادثه شده است ، کارشناس ، مرا درصدی مسئول کرده است ، آیا درست است …

توضیحات بیشتر »

حادثه برای کارگر،هنگام کاربا دستگاه پرس مجهزبه سیستم فرمان دوشستی که یک شستی آنرا کارگر ازکارانداخته است

سؤال شده است که ، دستگاه های پرس در کارگاه ما ، دوشستی است ، بعضی وقت ها ، کارگران ، علیرغم تذکر داده شده ، یکی از شستی ها را می بندند  و با یک شستی کار می کنند ، اگر حادثه بشود آیا کارفرما مسئول است؟ در پاسخ …

توضیحات بیشتر »

حادثه برای مسئول انبار در داخل انبار ، به علت برخورد شاخک لیفتراک به ساق پای وی

پرسش : مسئول انبار به جهت آوردن قطعه ای  از داخل انبار که آنرا تحویل یکی از سرپرستان که دربیرون انبارمنتظر بوده است ، قطعه مذکور را برداشته و به محض اینکه از میان قفسه های موجود در  انبار به بیرون آمده تا به طرف درب انبار برود ، مواجه …

توضیحات بیشتر »

حادثه هنگام  تعمیر دستگاهی که قبل از تعمیر به طور اطمینان بخشی متوقف نشده بود

حادثه ای را بررسی می کردم که کارگری در حال تعمیر دستگاه بود که با روشن نمودن دستگاه توسط کارگر دیگری ، کارگری که دستگاه را تعمیر می کرد دچار حادثه شده بود حوادث کاری زیادی را بررسی نموده ام و نیزعزیزانی که در این ارتباط هستند خود شاهد حوادثی …

توضیحات بیشتر »

سخنی در باب درصد هائیکه در بررسی حوادث کاری می زنیم

در ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ،  وي ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب بی احتیاطی و بی مبالاتی اشخاص حقوقی و حقیقی زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و …

توضیحات بیشتر »

چند نکته مهم دربررسی حادثه برای کارگری که هنگام کار با دستگاه پرس ، ازانبرک استفاده ننموده است

 به کرات از اینجانب سؤال شده که اگربرای گذاشتن وبرداشتن قطعه کار به زیر پرس  به کارگران انبرک داده شود و کارگری از آن استفاده ننماید وهنگامی که قطعه کاررا زیر پرس گذاشته پایش روی پدال حفاظ داررفته و پرس عمل کند و دچار حادثه شود بنابراین اینکه کارگرازانبرک استفاده …

توضیحات بیشتر »