قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: تقصیرمقصر (صفحه 20)

بایگانی برچسب: تقصیرمقصر

حادثه به علت برخورد لیفتراک به کارگر و مسئولیت کارفرما

سؤال : من کارفرمای یک شرکت هستم که چندین دستگاه لیفتراک داریم ورانندگان آنها همه دارای گواهینامه ویژه رانندگی هستند سؤال من این است که اگر رانندگان لیفتراک در حین رانندگی با کارگر دیگری بر خورد کنند با توجه به اینکه دارای گواهینامه ویژه رانندگی هستند آیا من هم مقصرم …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه در مجتمع تعمیر گاهی درارتباط با مسئولیت مالک مجتمع تعمیرگاهی

از جمله حوادثی که به ما کارشناسان ارجاع داده می شود تا نسبت به بررسی عللی که بروز حادثه متأثرازآنها بوده پرداخته شود حوادثی  است که در مجتمع های تعمیر گاهی به وقوع می پیوندد که در راستای احرازعلل مؤثردربروزاینگونه حوادث باید به ضوابط و مقررات مربوطه درآیین نامه های …

توضیحات بیشتر »

حادثه در حین جابجایی اشخاص با ماشین های کشاورزی و مسئولیت کارفرما

سؤال  : من کارفرمای یک شرکت کشت وصنعت هستم ودر این واحد  تعدادی ماشین های کشاورزی وجود دارد و رانندگان مربوطه نیز مجاز به رانندگی با ماشین های مذکورمی باشند  که بعضا ً برای جابجایی کارگران ازاین ماشین های کشاورزی استفاده می کنیم  ، آیا در صورت بروز حادثه با …

توضیحات بیشتر »

بررسی حادثه ناشی ازچیدمان ناایمن مواداولیه ومحصول درکارگاه وانبار

در بررسی حوادث ناشی ازکار در کا رگاه ها ، با حوادثی برخورد می نماییم که بعضا ً ناشی ازعدم چیدمان صحیح مواداولیه ومحصول کارگاه درمحوطه وداخل کارگاه ویا انبارها  می باشند واین امر از  جمله عللی است که همواره زمینه سازبروز حوادث زیادی بوده و می باشد که گاهی …

توضیحات بیشتر »

مستند استنباط مسئولیت کارفرما درحادثه ناشی ازجایگزینی رعایت مقررات ایمنی با انجام عمل نا ایمن توسط کارگر

ما کارشناسان در فرایند بررسی بسیاری از حوادث کاری ، دراکثرمواقع  مواجه با حوادثی میگردیم که بروز آنها متأثر از عللی می باشد که علل مذکور ناشی از جایگزینی اجرای مقررات ایمنی مربوط به آن کار با انجام عملی توسط کارگرجهت جلو گیری از بروز حوادث می باشد  به عبارت …

توضیحات بیشتر »

حادثه هنگام سوراخکاری قطعه کارو مسئولیت کارفرما

سؤال  : اگر در کارگاهی هنگام سوراخکاری قطعه کاربا دستگاه مته  در حالیکه کارگر قطعه کار را دردست داشته به علت اینکه نتوانسته قطعه کار را محکم نگه دارد لذا با چرخیدن قطعه کارو برخورد به دست وی که قطعه را  نگه داشته که این امر باعث مصدومیت وی از …

توضیحات بیشتر »

درباب ضرورت استناد به مقرراتِ ویژه و مختص علل مؤثر دربروز حوادث کاری

همانگونه که می دانیم در دنیای صنعت ، در راستای فرایند تولید انواع محصولات و کالاهای متفاوت ، دستگاههای فراوانی در طیف گسترده وبا ویژگیهای خاص و خطرات بالقوه ِمختص همان دستگاهها در کارگاهها وجود دارد که می طلبد هر دستگاهی مجهز به سیستم ایمنی و حفاظ های ویژه متناسب …

توضیحات بیشتر »

حادثه به علت عدم مواظبت کارگر از وسیله حفاظت فردی تحویل داده شده به وی و مسئولیت کارفرما

سؤال شماره ۴۳  : من کارگاهی دارم که کارگران ناگزیر از جابجایی اجسامی هستند که اگر بر روی انگشتان پای آنها بیفتد دچار حادثه شدید خواهند شد که سالی یک جفت کفش ایمنی به آنها تحویل داده و رسید می گیرم و متعهد می شوند که تا پایا ن سال …

توضیحات بیشتر »

حادثه در پروژه ساختمانی برای کارگر پیمانکار به علت عدم رعایت مقررات ایمنی از سوی  پیمانکار دیگر و مسئولیت صاحب کار

سؤال : من درحال ساختن یک ساختمان برای خودم هستم  که انجام کارها را به چند پیمانکار به پیمان داده ام  به علت بی احتیاطی پیمانکاری که در حال گچ و خاک در یکی از طبقات بوده شمشه وی به سر کارگر پیمانکاری که در ارتباط باسیم کشی درساختمان حضور …

توضیحات بیشتر »

مستند مسئولیت قانونی پیمانکار اصلی در امرنظارت براجرای مقررات ایمنی از سوی پیمانکاران فرعی در پروژه های ساختمانی

در بررسی حوادث ناشی از کاررخ داده در پروژه های ساختمانی بعضی از پیمانکاران اصلی اظهارمی دارند که ما کار را کُلا ً به پیمانکار فرعی داده وهیچ دخالتی در کار نداریم وبا انجام  این کار یعنی به پبمان دادن کل کار به پیمانکار دیگرخود را مبری ازمسئولیت ها درصورت …

توضیحات بیشتر »