قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: حوادث ناشی از کار (صفحه 19)

بایگانی برچسب: حوادث ناشی از کار

کارفرما و نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی کارگران

از جمله مواردی که در انتساب تقصیر به کارفرما که همیشه زمینه ساز اعتراضات شدیدی از سوی کارفرمایان بوده است مسئله مقصر نمودن آنان به علت عدم نظارت میباشد و همانگونه که ملاحظه می گردد در ماده ۹۱ قانون کار مرزی برای این نظارت تعریف نشده است بنابراین بستر ارایه …

توضیحات بیشتر »

عدم وجود مستندات قانونی در تعیین میزان درصد مسئولیت اشخاص دربررسی حوادث کاری

در ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس وي ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب بی احتیاطی و بی مبالاتی اشخاص حقوقی و حقیقی زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ …

توضیحات بیشتر »

حادثه و بیمه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال کارکنان

سؤال : من کارفرمای یک شرکت و دارای بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان از شرکت   بیمه * هستم ،حادثه ای درشرکت ما رخ داد که  یکی از کارگران ما مصدوم گردیده است اکنون که برای دریافت خسارت به شرکت بیمه * مراجعه نموده ایم اظهار می …

توضیحات بیشتر »

مستند مسئولیت قانونی کارفرما در خصوص حفاظ گذاری روی قسمت های انتقال دهنده نیرو وقسمت های متحرک دستگاهها

ماده ۲۵ایین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها مصوب ۱۳۳۸/۶/۱۴ : كليه قسمت هاي انتقال دهنده نيرو (ترانسميسيون ) از قبيل تسمه، فلكه، زنجير و چرخ دنده و امثال آن و همچنين قسمت هايي از ماشين ها كه امكان ايجاد سانحه براي كارگر داشته باشد بايد داراي پوشش و …

توضیحات بیشتر »

مستند مسئولیت قانونی پیمانکار اصلی در خصوص نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی پیمانکار فرعی

مستند مسئولیت قانونی پیمانکار اصلی در خصوص نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی پیمانکار فرعی ماده۱۱ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۸۹/۳/۵ : هرگاه پيمانكار اصلي با موافقت كارفرما اجراي قسمت هاي مختلف عمليات پيمان را مطابق مفاد قراردادي به پيمانكار يا پيمانكاران ديگر محول نمايد، هر پيمانكار …

توضیحات بیشتر »

مستند مسئولیت قانونی کارفرما در ارتباط با تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگران

با استناد به مواد ۱، ۲ ، ۳ ، ۴ ،  ۶ و۹۲  ازآئين نامه وسايل حفاظت فردي مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۱که عینا ً در زیر درج میگردد  ماده۱ـ به منظور انتخاب وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار، كارفرما مكلف به شناسايي و ارزيابي شرايط محيط كار براي تشخيص و كنترل خطرات …

توضیحات بیشتر »

مستند مسئولیت قانونی کارگردرخصوص استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي اجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه

با استناد به  قسمت اخیر ماده ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱۳۶۹/۸/۲۹  کارگران ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي باشند . ماده ۹۱قانون کار : كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون مكلفند براساس مصوبات …

توضیحات بیشتر »

مستند مسئولیت قانونی کارفرما درخصوص آموزش کارگران در ارتباط باچگونگی کاربرد صحیح وسایل و امکانات ایمنی

طبق ماده ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ کارفرما مکلف است  چگونگي كاربرد وسايل وامكانات ایمنی لازم راکه براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت وبهداشت كارگران در محيط كاردراختیار آنان قرارداده به آنان بياموزد  ماده ۹۱قانون کار : كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع …

توضیحات بیشتر »

مستند مسئولیت قانونی کارفرما درخصوص تهیه وسایل و امکانات ایمنی لازم درمحیط کار

طبق ماده ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۹ کارفرما مکلف است براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت وبهداشت كارگران در محيط كار ، وسايل وامكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قراردهد ماده ۹۱قانون کار : كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده …

توضیحات بیشتر »

حادثه هنگام کار بادستگاه پرس به علت عدم استفاده ازانبرک ومسئولیت کارفرما

سؤال : من کارفرمای یک کارگاه پرسکاری هستم  که دستگاه های پرس مجهز به سیستم فرمان دوشستی همزمان می باشد و به کارگران نیز انبرک داده ام تا قطعات کار را با آن به زیر پرس گذاشته و بردارند و علیرغم  تذکر من،  کارگران بعضا ًدر غیاب من از انبرک …

توضیحات بیشتر »