قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: مقاطعه (صفحه 20)

بایگانی برچسب: مقاطعه

تعریف کارفرما،پیمانکار،قرارداد،پیمانکار اصلی،پیمانکارفرعی و صاحب کاردر آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

كارفرما/مقاطعه دهنده:  شخص حقيقي يا حقوقي است كه اجراي عمليات موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار واگذار مي نمايد، در ضمن نمايندگان ايشان در حكم كارفرما مي باشند.  پيمانكار/مقاطعه كار  شخص حقيقي يا حقوقي ذيصلاحي است كه براساس اسناد و مدارك پيمان، مسئوليت اجراي عمليات پيمان …

توضیحات بیشتر »

خلاصه ای درباب تقصیر:

بسیاری از مواقع همواره با کلمه تقصیر موا جه شده و یا در گزارشات  خود به کار میگیریم  بنابراین در راستای آگاهی از تعریف قانونی تقصیر آنچکه درتعریف تقصیردر قانون مجازات اسلامی آمده است  عینا ً در زیر درج کرده و توضیح مختصری نیز داده می شود تبصره ماده ۱۴۵ …

توضیحات بیشتر »

نظریه کارشناسی و تعیین درصد تقصیر توسط کارشناس در حوادث ناشی از کار

  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﻛﻪ از آن ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺘﻀﺎد رﻓﺎه و آﺳﺎﻳﺶ ﺑﺸﺮ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺸﻘﺎت ﻧﺎﺷﻲ از رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﻳﻜﻲ از ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻮء رﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺻﻨﻌﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي …

توضیحات بیشتر »

مطلبی کوتاه در ارتباط با تفاوت  کارفرمای تعریف  شده در ماده ۳ قانون کاروصاحب کار که کارفرما نامیده می شود

بعضا ً مشاهده می گردد که وظایف مقرر شده برای کارفرمای تعریف شده در پروژه های عمرانی و یاساختمانی و امثال آن با کارفرمای  تعریف شده در قانون کار به درستی مورد تجزیه وتحلیل قرار نگرفته  و ازآنجائیکه این تفاوت در واقع در شناخت مسئولیت های آنان بسیار تأثیر گذار …

توضیحات بیشتر »

حادثه به علت به کارگیری کارگر در کار غیر تخصصی کارگر و مسئولیت کارفرما

سؤال : فردی به مدت چندسال مکانیک جرثقیل بوده که از ایشان به عنوان تعمیر کار برق جرثقیل استفاده میشود در صورتی که تخصص برق نداشته و شرکت فقط یه دوره ۳۰ساعته برق برای او برگزارمیکنه اونم با مدرس داخلی و اگر حین کار برقی دچار برق گرفتگی بشه مقصر …

توضیحات بیشتر »

حادثه در انبار کارگاه و مسئولیت کارفرما

سؤال : من کارفرما ی یک شرکت هستم که یکی از کارگران  پس از خروج از آبدار خانه که درداخل انبار شرکت واقع شده به علت اینکه انبار دارشرکت هنگام حمل یک گالن محتوی روغن ، به علت بی احتیاطی مقداری از روغن را روی زمین ریخته و آن را …

توضیحات بیشتر »

حادثه در ایام تعطیلی و مسئولیت مسئول ایمنی

سؤال: شرکت های پیمانکاری باتوجه به شرایط کارفرمایی وپیمانکاری و تحویل پروژه ها در زمان تعیین شده مجبور به انجام کار در روزهای تعطیلات رسمی و جمعه ها هستند اما با توجه به شرایط اقتصادی این پیمانکاران و مشکلات مالی،حق و حقوق کارکنان در تعطیل کاری ها منظور نمی گردد …

توضیحات بیشتر »

ارزیابی تأثیر پذیری بروز حادثه از بی احتیاطی کارگردر تطبیق بااقدامات ایمنی انجام شده از سوی کارفرما

سؤال  : در ارزیابی تأثیر پذیری بروز حادثه از بی احتیاطی کارگردر تطبیق بااقدامات ایمنی انجام شده از سوی کارفرما ، چه نکاتی باید منظرنظر و مورد توجه باشد پاسخ : برای داشتن یک استنباط صحیح کارشناسی از آنچکه در بالا مطرح شده است  باید ماده ۹۱ قانون کار یعنی …

توضیحات بیشتر »

حادثه به علت استفاده کارگر از چهارپایه نامناسب جهت تعویض لامپ و مسئولیت کارفرما

سؤال  : در کارگاهی به علت سوختگی یکی از لامپ ها ، روشنایی کافی وجود نداشته است که یکی از کارگران برای تعویض لامپ در ارتفاع حدودا ً ۴متری بر روی چهار پایه آهنی موجود در کارگاه که برای این کارمناسب نبوده و معیوب بوده است رفته که با به …

توضیحات بیشتر »

کارفرما در چه مواقعی در بروز حوادث مسئول است

سؤال :    کارفرما در چه مواقعی در بروز حوادث مسئول است پاسخ : پاسخ به این سؤال دربعضی از سؤالات قبلی به اشکال  مختلف ارایه گردیده است شما سؤالی را مطرح نموده اید که پاسخ به این سئوال در شرایط گوناگونی که حادثه ای به وقوع می پیوند متفاوت …

توضیحات بیشتر »